Timravin chodníček 2022


//Timravin chodníček 2022

Dom Matice slovenskej v Lučenci, Obec Polichno, Mesto Lučenec,  Gymnázium BST Lučenec, Novohradské osvetové stredisko Lučenec a ďalší zorganizovali pre študentov, turistov, matičiarov a milovníkov prírody turisticko-literárne podujatie: Timravin chodníček 2022.  Podujatie sa uskutočnilo  1. októbra 2022 pri príležitosti 155. výročia narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy –  významnej rodáčky z Novohradu.

Otvorenie  podujatia  sa začalo  pred budovou  Gymnázia B. S. Timravy. Účastníkov privítala riaditeľka DMS Lučenec Jana Viteková a poslanec BBSK Branislav Hámorník.  Študenti z Gymnázia BST si pripravili úryvok z literárnej tvorby B. S.Timravy.Na záver pani riaditeľka DMS Lučenec Jana Viteková priblížila program akcie a zaželala všetkým, aby prežili nádherný deň plný zážitkov aj napriek nepriazni počasia.

Autobusy odviezli účastníkov do obce Polichno. V rodisku Timravy ich privítal starosta obce pán Pavel Kyseľ. V miestnej fare bola pripravená  výstava vyše 100 súťažných výtvarných prác – Maľujeme Timravu 2022 – 11. ročník a každý účastník tejto turisticko-literárnej akcie mal možnosť hlasovať za mimoriadnu cenu.

Potom sa uskutočnila návšteva evanjelického kostola a miestnej fary, kde sa prihovoril evanjelický farár pán Michal Gubo z Tomášoviec. Zaznela hymna Matice slovenskej Kto za pravdu horí. Po skončení programu v kostole nasledovalo kladenie vencov pri rodnom dome B. S. Timravy. Po kladení vencov sa účastníci presunuli na turistický pochod po Timravinom náučnom chodníku. Účastníkov sprevádzal Juraj Kelement z KST Bralo Tuhár.

Po skončení turistického pochodu nasledovalo vyhodnotenie súťaže Maľujeme Timravu 2022. Odovzdali sa vecné ceny víťazom, ktorých podľa kritérií súťaže vybrala odborná komisia. Ceny odovzdával starosta obce Polichno, kňaz ECAV Polichno, riaditeľka DMS Lučenec a predsedníčka MO MS Polichno.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým organizátorom aj zúčastneným. Zvlášť poďakovanie patrí BBSK, Matici slovenskej a Mestu Lučenec, ktorý podujatie podporili.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, ktorí prežili nádherný deň aj napriek nepriazni počasia.

Text a foto: Jozef Paulenka, člen MO MS Lučenec

 

2022-10-05T11:10:15+00:005 októbra 2022 |Banskobystrický kraj|
X