Tradičný Mikuláš netradične


//Tradičný Mikuláš netradične

Stretnutie s Mikulášom v Turčianskom Jasene

Detičky s rodičmi oslávili v Turčianskom Jasene tradičného Mikuláša netradične. Nie tak ako po iné roky, keď deti navštívil Mikuláš v kultúrnom dome, ale vonku, pripomenuli si ho pod vianočným stromčekom, kde rozdával sladkosti za pekné básničky a pesničky. Dobré deti zarecitovali slovenské poetické dielka, či zaspievali, a tešili sa z milého stretnutia a pekného popoludnia, najmä však z chutných a bohatých balíčkov od Mikuláša. Všetko to začalo po zapálení osvetlenia na vianočnom stromčeku samotným Mikulášom, kedy začala milá mikulášska slávnosť a nádielka.

V sobotu desiateho decembra tohto roku v popoludňajších hodinách navštívil Mikuláš Turčianske Jaseno. Dolnoturčianska pôvodne zemianska obec, z ktorej pochádza rod svetoznámeho lekára, učenca a rektora pražskej univerzity Jána Jessenia – Jesenského, ktorý vykonal prvú verejnú pitvu človeka v strednej Európe, pripravila v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej mikulášske popoludnie. Program otvoril starosta Turčianskeho Jasena Rastislav Jesenský, privítal deti a ich rodičov na podujatí, ktoré vyústilo v pestrú výslužku, kultúrny a spoločenský program. Mikuláš s čertom a anjelmi prišiel do obce netradične na koči za búrlivej radosti, smiechu a pozdravov všetkých prítomných.

Každé dieťa, ktoré malo záujem o sladké dobroty, sa muselo osmeliť a zarecitovať, či zaspievať, za čo od Mikuláša a jeho sprievodu dostalo sladké odmeny. Ďalšími mimoriadne pútavými atrakciami bola možnosť previesť sa na koči ťahaného párom koníkov. Pohonič s chovateľ koní Adam Kmeť, ktorý je tiež široko-ďaleko známy tanečník a moderátor, nezaprel svoje národovectvo. Ihneď ako videl matičnú vlajku, pridal sa na fotografovanie s výstižne zdvihnutým palcom, navyše sa nesmierne potešil, keď mu predseda MO MS Viliam Komora odovzdal matičné časopisy Slovenské pohľady, Slovensko – Národné spektrum a Slovenské národné noviny. Hneď aj spomenul, že ako výhodne pred niekoľkými dňami nakúpil v martinskom matičnom kníhkupectve historické knihy pod vianočný stromček. Detičkám aj s rodičmi či starými rodičmi, ktorí sa previezli na koči po dedine, tento nevšedný zážitok priniesol nielen milé úsmevy na tváričkách, ale aj pohladenie na duši.

Aby toho nebolo dosť, tak organizátori zabezpečili teplý čajík, všakovaké pečené a grilované dobroty, pravdaže aj nápoje pre rodičov a starších návštevníkov podujatia. Po rozdaní balíčkov a odchode Mikuláša, čerta a anjelov, ešte nejaký čas pobudli pod vianočným stromčekom a pri stánku s občerstvením.

Nakoniec sa odobrali do domovov, keďže studený vzduch ich poslal oddýchnuť si do vykúrených domácností a teplých perín. Verme, že Matica slovenská bude v takýchto podujatiach pokračovať a podporovať tak šírenie vlastenectva a národného ducha, ako aj upevňovať slovenské kultúrne tradície. V Turčianskom Jasene sa už teraz tešia, ako bude vyzerať tradičný Mikuláš na budúci rok, aké zmeny a novinky zase prinesie, aby potešil najmä našu najmladšiu generáciu.

Viliam Komora, Foto: autor

  

2022-12-15T11:45:07+00:0015 decembra 2022 |Žilinský kraj|
X