Trenčania si pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika


//Trenčania si pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne  sa svojou činnosťou, napriek obmedzeniam , usiluje  napĺňať prvoradé poslanie našej slovenskej kultúrnej a osvetovej ustanovizne Matice slovenskej. Aktivitami prispieť k upevňovaniu slovenského vlastenectva, uchovávaniu  a ochrane národného kultúrneho dedičstva.

Medzi každoročne opakujúce  sa podujatia , zaraďujeme pietnu spomienku pri pamätníku generála M.R. Štefánika , umiestneného v trenčianskom parku, ktorý nesie jeho meno. Z dôvodov nám všetkým známych, pietny akt sa  4. mája 2021, uskutočnil v obmedzenom počte, ale dôstojne , s úctou a vďakou , aj za priaznivého počasia. Potešilo  nás pár  okoloidúcich, ktorí  sa s odstupom pristavili a počúvali. Na úvod predniesla Jana Poláková báseň Emílie Bátovskej uverejnenej v zborníku  Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem, vydaného z prác  venovaných 100.výročiu úmrtia M.R. Štefánika   v  27 . ročníku literárnej súťaže J. Braneckého   :

„Tak pri pietnej spomienke na vzácneho a významného človeka generála Štefánika nechýba úcta, hrdosť a vďaka na nášho najväčšieho  Slováka.“/úryvok/.

Pietneho aktu sa zúčastnila predsedníčka krajskej rady Matice slovenskej v Trenčíne Žofia Hrančová, predsedníčka MO MS v Trenčíne Ing. Anna Prnová, podpredsedníčka Jana Poláková  tajomník Mgr. Matej Mindár, Mgr. Lýdia Šimková členka MO MS a Ing. Margita Ivaničková  predsedníčka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Z príhovoru  Žofie Hrančovej citujem : „ Mnohí z nás si určite kladú otázku, kto vlastne bol M.R. Štefánik? Vynikajúci astronóm, uznávaný vedec , odvážny pilot, nositeľ myšlienky česko-slovenských légií. Organizátor tejto myšlienky, generál francúzskej armády. Patril medzi skvelých diplomatov, považovaný je za zakladateľa česko-slovenskej diplomacie a spoluzakladateľ Česko- slovenskej diplomacie. Takto ho vnímala široká verejnosť a celý svet.“ Margita Ivaničková zdôraznila jedno z vyjadrení  M. R. Štefánika „ Pravde  veriť, pravdu  žiť a pravdu brániť “. „ Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko – slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a zaslúžil sa o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, tragicky zahynul. Tieto fakty sú dobre známe, mnohonásobne literárne spracované. Ale vieme si zapísať plnosť jeho krátkeho, ale bohatého života do vlastného srdca? “.

Každoročne si toto smutné výročie pripomínajú  aj iné kluby a spoločenské organizácie.  K vencu od nášho MO MS  a Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Trenčíne  pribudli spomienkové vence a kytice od Spoločnosti M.R. Štefánika Trenčín, Slovenského leteckého zväzu  Dr. M.R. Štefánika pobočka Trenčína a Únie žien Slovenska- Krajská organizácia Trenčín. Patrí im poďakovanie, že nezabúdajú .

Záverečné slová predniesla predsedníčka MO MS Anna Prnová. Poďakovala prítomným za aktívnu účasť a pripomenula, že nezabudneme  na  júlové  výročie narodenia M.R. Štefánika .

Uplynulo 102 rokov od pádu lietadla v ktorom zahynul velikán slovenského národa Milan Rastislav Štefánik. Najväčší Slovák zostane navždy uchovaný v srdci, mysli, pamäti.

Jana Poláková

2021-05-14T16:42:08+00:0014 mája 2021 |Trenčiansky kraj|
X