Trojdenný divadelný maratón


/, Žilinský kraj/Trojdenný divadelný maratón

V Liptovskom Mikuláši sa už po piaty raz uskutočnil Divadelný festival Ivana Stodolu, ktorý usporiadal Divadelný odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, mestom Liptovský Mikuláš a Podpolianskym osvetovým strediskom za výraznej pomoci mladých matičiarov. Mediálnymi partnermi podujatia boli Rádio Liptov, Slovenské národné noviny a TV Liptov. Festival sa konal výnimočne tri dni v termíne 10. – 12. 9. 2020 v priestoroch Kultúrneho domu Palúdzka.

Vo štvrtok sa predstavil domáci súbor Matičná divadelná ochotnícka scéna (MADOS) s dokumentárnou hrou Život v divadle, divadlo v živote. Túto hru napísal Peter Vrlík pri príležitosti 190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku. Dňa 22. augusta 1830 z iniciatívy osvetového pracovníka a národovca Gašpara Fejérpataky-Belopotockého sa zahralo prvé slovenské ochotnícke divadlo v Liptovskom Svätom Mikuláši. Mikulášski ochotníci sa vtedy uviedli hrou Jána Chalupku Kocúrkovo. Práve matiční divadelníci svoju dokumentárnu hru venovali osobnosti Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému. Na úvod sa k prítomným prihovoril riaditeľ Domu MS a zároveň podpredseda MS Marek Nemec. Pripomenul významné výročie slovenských ochotníkov, ale aj osobnosť Ivana Stodolu, ktorého meno nesie matičný divadelný festival. Ivan Stodola bol nielen vynikajúci lekár, ale aj dramatik, však jeho hry ako Bačova žena, Jožko Púčik a jeho kariéra, Čaj u pána senátora a mnohé ďalšie sa hrávajú nielen na ochotníckych scénach, ale aj na doskách profesionálnych divadiel.

Na druhý deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 5. ročníka Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Celým festivalom sprevádzal divákov moderátor Marek Nemec, ktorý sa svojej úlohy zhostil naozaj vynikajúco. Na úvod predstavil vzácnych hostí, Rudolfa Urbanoviča, viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš, a Mariána Lacka, predsedu Divadelného odboru MS. Rudolf Urbanovič vo svojom príhovore ocenil prácu organizátorov na tomto mimoriadnom festivale. Po ňom priblížil históriu združovania sa divadelných ochotníkov na Slovensku Marián Lacko, ktorý bol zároveň aj predsedom odbornej poroty. Na začiatku stálo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) a neskôr Združenie divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS), z ktorého sa vytvoril súčasný Divadelný odbor MS. Po historickom výklade už javisko patrilo Divadelnému ochotníckemu súboru Braxatoris z Krupiny, ktorý uviedol sviežu komédiu pod názvom Kľúče na nedeľu. Po nich sa predstavilo Divadlo Havran z Rimavskej Soboty s hrou Španielska noc. Vo večerných hodinách divadelné dosky Kultúrneho domu v Palúdzke patrili Ľubelskému ochotníckemu divadlu Kolomana Ondreja Urbana, ktoré sa predstavilo tragikomédiou Plné vrecká peňazí. Prekvapením pre účinkujúcich bola divadelná fazuľovica, ktorú varil predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja Milan Stromko.

Na tretí deň, v sobotu 12. septembra, sa v dopoludňajších a popoludňajších hodinách venovalo deťom. Najprv ochotníci z divadla Badido z Rimavskej Soboty uviedli ekologickú rozprávku pre deti Boni a čierny snehuliak a popoludní sa predstavil Divadelný súbor Zelienka zo Zvolena s klasickou rozprávkou O sedliačke darebáčke. Podvečerom zahrali domáci ochotníci z mestskej časti Ploštín z divadelného súboru ŠAPO drámu Jozefa Gregora Tajovského Matka. Večer mal vystúpiť DS T. Vansovej z Rimavskej Píly s hrou Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. Choroba jedného z hlavných predstaviteľov zapríčinila, že sa súbor na poslednú chvíľu ospravedlnil a festivalu sa nezúčastnil. Herci radi improvizujú a nebolo tomu inak ani teraz ˗ s monodrámou Žobráci vystúpil predseda Divadelného odboru Marián Lacko. V tento deň sa varil aj divadelný guláš, o ktorý sa postarali manželia Nemcovci.

Tento festival je špecifický v tom, že ho hodnotí nielen odborná porota, tento rok Marián Lacko spoločne s hercom a redaktorom Pavlom Sedláčkom, ale aj laická trojčlenná porota i samotní diváci, a to známkovaním ako v škole od 1 do 5. Tento rok sa predstavilo 8 divadelných súborov, čo bolo najviac počas existencie tohto festivalu. Na festivale sa zúčastnilo 63 hercov a počas troch dní jednotlivé predstavenia videlo približne 540 divákov. Na organizácii sa podieľalo spolu 16 dobrovoľníkov. Účasť divákov na predstaveniach bola obmedzená z dôvodu nariadení.

Žiadny divadelný súbor neprehral, všetky sa umiestnili. Bronzové pásmo získali: Badido Rimavská Sobota, Divadlo Havran Rimavská Sobota a MADOS Liptovský Mikuláš. V striebornom pásme sa umiestnili: DOS Braxatoris Krupina, Ľubelské ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja Urbana a DS Zelienka Zvolen. Víťazom tohtoročného festivalu sa stal DS ŠAPO Ploštín a odniesol si Putovnú cenu Ivana Stodolu a zlatý pohár.

Ochotnícke divadlo na Slovensku má dlhoročné tradície a spolu s folklórom reprezentuje našu národnú kultúru. Cez Divadelný odbor podporuje toto hnutie aj naša najstaršia národná a kultúrna ustanovizeň Matica slovenská. Divadlo v našich obciach a mestách žije, stále má svojich divákov a podporovateľov. Veď práve divadlo nastavuje zrkadlo každej spoločnosti, aj tej dnešnej. Divadlo nepozná hranice ani obmedzenia, zobrazuje ľudí a ich problémy, radosti aj starosti, preto je také fascinujúce a priťahuje ľudí. Divadelný odbor MS je jediným združením, ktoré v súčasnosti združuje cez tridsať divadelných súborov na Slovensku a je druhým najväčším záujmovým odborom v rámci MS. Bohužiaľ, mnoho divadelných súborov, ktoré pracujú pod hlavičkou MS, si neuvedomuje, že sa treba združovať, a tak spoločnými silami v dnešnej zlej situácii pre kultúru dokázať svoju opodstatnenosť, svoj zástoj v rámci národnej kultúry.

Už teraz sa organizátori pripravujú na ďalší ročník a všetci pevne dúfajú, že situácia spojená s obmedzeniami sa vylepší a bude sa môcť festivalu zúčastniť väčší počet návštevníkov. Počas piatich ročníkov Divadelného festivalu Ivana Stodolu sa celkovo predstavilo 35 inscenácií, ktoré si pozrelo viac ako tritisíc divákov.

DMS Liptovský Mikuláš

2020-10-08T16:57:27+00:008 októbra 2020 |Správy z krajov, Žilinský kraj|
X