Trojkráľová vysviacka gazdovského domu vo Valči


//Trojkráľová vysviacka gazdovského domu vo Valči

Niekoľkoročné úsilie valčianskych matičiarov naplnilo ich predsavzatie. Po stavebnej úprave obecných priestorov mohli inštalovať expozíciu miestneho múzea zameranú na životné podmienky svojich predkov. Exponáty, ktoré zbierali a pripravovali niekoľko rokov, umiestnili do dvoch blokov. Domácnosť gazdinej –  kuchyňa a hospodárska časť gazdu. V kuchyni umiestnili predmety dennej potreby v úrovni 40-tych rokov minulého storočia. Kredenc, umývadlo, krosná, kolovrat, prvá drevená ručná práčka v obci, dobové obrazy, kuchynský riad, kolovrátok, kúdeľ, bielčov, fujara, železá na pečenie vianočných oblátok a aj rádio Talizman z modernejšej domácnosti šesťdesiatych rokov. V prístrešku zhromaždili predmety gazdovského dvora. Vozíky, hospodárske náradie, pluhy, brány, kosy, hrable, jarmá pre ťažné kravy a voly, konské postroje,  chomúty,  bočníky, opraty, rajtár, brús na sekery a nože, zvonce, petrolejky, koryto a náradie pre zabíjačku. Pripravuje sa umiestnenie mláťačky a  rôzny inventár gazdu. Túto expozíciu sprístupnili slávnostne pre verejnosť pri príležitosti spomienky na SNP  28. augusta 2022 ako Gazdovský dom. Trvale sa pracuje na doplňovaní expozície v spolupráci s občanmi. V príhovore čestný hosť Zorka Zubercová  Mintálová – etnografička SNM v Martine kladne ohodnotila úsilie miestnych matičiarov, zvlášť predsedu MO Jána Lučana, pre zachovanie tradícií našich predkov. Podobne aj starostka obce.

Ako sa na kresťanskú domácnosť patrí,  od dávnych dôb v období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávanie príbytkov. Súčasťou pobožnosti je aj tradičný trojkráľový nápis, G+M+B na zárubňu dverí. Tak si veriaci vyprosovali požehnanie na nasledujúci rok. Príslušný obrad vykonával vo farnosti kňaz, navštevoval popoludní domácnosti, hlavne novostavby. Aj nášmu Gazdovskému domu sa dostalo po prvý krát tejto sviatosti. Posvätenie vykonal miestny kňaz VDP Štefan Barilla v prítomnosti starostu obce Štefana Keltoša, matičiarov a členiek MO SČK.

Obrad pripravili miestni matičiari a členky MO SČK. Pri tejto príležitosti si nový starosta Ing. Štefan Keltoš a p. farár spolu s ostatnými prezreli expozíciu múzea a vykonali do návštevnej knihy pamätný zápis. Gazdiná domácnosti vždy pripravila sviatočné pohostenie, o ktoré sa dnes postarali členky SČK a matičiarky. Nositeľovi tradícií – matičiarom a aktérom patrí poďakovanie za pripomínanie národných tradícií.

Text a foto: Jaromír Meriač

 

 

2023-01-25T10:05:11+00:0025 januára 2023 |Žilinský kraj|
X