Turčianske Jaseno sa matične zabávalo


//Turčianske Jaseno sa matične zabávalo

Deň rodiny a jánska vatra

Každoročné podujatie Deň rodiny a Jánska vatra, ktorý usporadúva MO MS Turčianske Jaseno, je už tradične venované predovšetkým deťom a rodine, ale aj celej obci a blízkemu okoliu. Tohtoročné podujatie matičiari usporiadali v spolupráci s Inštitútom vzdelávania MS, n. o., Obecným úradom Turčianske Jaseno a miestnym Dobrovoľným hasičským zborom. Akcia sa uskutočnila na dolnom konci obce na ihrisku na začiatku tohtoročných prázdnin. Prvá časť sa začala v popoludňajších hodinách a vyvrcholila zapálením vatry tri hodiny pred polnocou. V dobrej nálade všetkých starších zúčastnených, za spevu a tanca, pokračovala do neskorých nočných hodín.

Usporiadatelia zabezpečili veľké množstvo rôznych zaujímavých a zábavných súťaží a atrakcií, a to nielen pre deti, ale aj dospelých. Zábava bola výborná a na svoje si prišla celá rodina, mladí, dospelí i tí skôr narodení. Najmä menšie detičky azda najväčšmi potešilo maľovanie na tvár. Medzi množstvom súťažných, a to športových, ako i tvorivých či vedomostných disciplín bolo zaujímavosťou aj hádzanie na cieľ, ako i polenom na diaľku či streľba zo vzduchovky. Matičiari pre súťažiacich a návštevníkov zabezpečili rozdávanie matičných periodík, medzi nimi nechýbali ani Hlas Matice, Slovenské národné noviny, magazín Slovensko či Slovenské pohľady. Organizátori zabezpečili chutný guľáš, ktorý pripravoval dokonca aj starosta obce Rastislav Jesenský a účastníkov osviežili rôzne nápoje. Mladším urobili najväčšiu radosť sladké dobroty. Zapálenie jánskej vatry už vo večerných hodinách odštartovalo hudobno-tanečnú zábavu, ktorá trvala do neskorého letného večera.

Aj takýmito podujatiami zabezpečujú matičiari nielen zábavu, ponaučenie, uchovávanie a udržiavanie tradícií, ale aj rozvíjanie sociálnych kontaktov v rámci rodín, obcí či jednotlivých regiónov.

Viliam Komora

Foto: Nina Kováčová

2019-08-13T10:32:23+00:0013 augusta 2019 |Žilinský kraj|
X