Typicky slovenské umelecké remeslo – drôtikovanie pre žiakov ZŠ


//Typicky slovenské umelecké remeslo – drôtikovanie pre žiakov ZŠ

Zameranie Domu MS Galanta na tradičné ľudové remeslá má pozitívnu odozvu. Obľúbená je práca s hlinou. Môžem skonštatovať, že deti zaujala aj paličková technika. Veď tieto ľudové zručnosti sa vyskytovali v minulosti aj v našom regióne. Ale drotárstvo bolo a je príznačné pre hornatý kraj severozápadného Slovenska Trenčianskej župy a pre Spiš. Obe oblasti sú od Galanty na míle vzdialené. To znamená, že deti sa pomenej dostanú k tomuto remeslu, nikdy o tomto remesle nepočuli, máloktoré z nich navštívilo Múzeum drotárstva alebo si skúsili prácu s drôtikom.

O to viac žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante zaujala história drotárstva na tvorivom stretnutí 7. 11. 2019. V úvode sme si porozprávali dôvody, prečo sa toto doplnkové zamestnanie rozšírilo v hornatých krajoch Slovenska, ako drotári chodili oblečení, vystrojení. Kto bol džarek, načo bola krošňa, aká to bola krpošská reč.

Predmety, ktoré začali zostrojovať, od špáradiel do fajok cez rôzne klepce na hlodavcov, neskôr, keď sa začal vyrábať plech, čo všetko dokázali vyrobiť nielen do kuchyne, ale aj na gazdovstvá. Ako sa dostali do celého sveta a získali si obdiv a úctu všetkých národov. Záznamy o tom sa nachádzajú v mnohých archívoch v zahraničí, skice, grafiky aj obrazy drotárov sú vo viacerých múzeách a galériách sveta. Vznikli aj viaceré operetné diela.

Ako tí najšikovnejší začali zakladať manufaktúry a prosperovať v najväčších krajinách sveta. Vytvárali umelecké predmety, plné ľudových motívov, slovenskej ornamentiky, za ktoré získavali ocenenia na svetových výstavách. Na záver prvej časti – teórie – sme si vypočuli pieseň „Keď sa Slovák ta do sveta poberal“, ktorú si drotári spievali, keď odchádzali do sveta aj s rodinnými príslušníkmi, ktorí ich prišli vyprevadiť na kraj chotára. Potom sa naša pani lektorka Marika plynule preniesla do obdobia detstva, z ktorého si ešte naozajstných drotárov aj pamätala. Oboznámila deti s najjednoduchšou technikou opletania predmetov drôtikom. Každé dieťa si vybralo kamienok, prinesenú fľaštičku a pustili sme sa do drôtovania. Deti zaujala nielen teória, ale aj samotná technika, ktorá sa na prvýkrát zdá ťažšia. Ale chlapcom sa darilo, veď nie nadarmo to bolo mužské povolanie. V každom prípade si deti vyrobili malý suvenír, ktorý si zobrali domov. Sľúbili, že si kúpia drôtik a budú skúšať túto našu typickú techniku. Odporučili sme im, aby navštívili v prípade, že sa im vyskytne možnosť, výstavy, prípadne múzeum drotárstva, alebo aby jednoducho prišli na kurzy ponúkané Domom MS, aby sa naučili tradičné ľudové remeslá. Každý človek môže mať radosť z toho, čo sa naučí a vytvorí.

Na záver sme sa zhodli, že by sme mohli Slovensko reprezentovať v zahraničí aj vlastnoručne vyrobeným – tradičným drôteným výrobkom.

Zlatica Gažová,
Dom MS Galanta

2019-11-12T21:22:22+00:0012 novembra 2019 |Trnavský kraj|
X