Úcta a obdiv jubilantom doma i medzi krajanmi


/, Žilinský kraj/Úcta a obdiv jubilantom doma i medzi krajanmi

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu.  A tak, ako po lete prichádza krásna farebná jeseň, po mladosti prichádza jeseň života. Práve vtedy si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré naši jubilanti naplnili činmi pre blaho nielen nášho mesta ale i rodnej vlasti. S radosťou a potešením sme pre matičných jubilantov pripravili slávnostné posedenie vo výstavnej miestnosti v Dome kultúry v Trstenej, ktorá sa konala pri príležitosti ich okrúhleho výročia. Prítomných jubilantov s rodinnými príslušníkmi privítala predsedkyňa MO MS v Trstenej Mgr. Jana Frančeková. Vo svojom príhovore zdôraznila, že  úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. ,,Ste krásni aj vďaka  svojej životnej múdrosti. Nech je jeseň vášho života radostná, plná lásky, zdravia a pochopenia zo strany vašich najbližších“, pokračovala predsedkyňa v prianiach. K slávnostnej atmosfére svojou recitáciou prispeli Mgr. Anna Stolárik Havrilová ako aj Ing. Margita Kapitánová. Následne naši jubilanti boli obdarení kytičkami kvetov s vecnými darčekmi. Oslava pokračovala slávnostným obedom, voňavou kávou a chutným zákuskom. Priateľské matičné posedenie s jubilantmi, ktoré trvalo do večerných hodín, obohatil svojim neuveriteľným recitátorským umením Ing. Augustín Šinál. Jubilanti, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy, osobne doma navštívili členky výboru MO MS v Trstenej a popriali im len to najlepšie.

Keďže našimi členmi MO MS v Trstenej sú aj jubilanti zo Spolku Slovákov v Poľsku, ktorí sa z pandemických dôvodov nemohli zúčastniť oslavy v Trstenej, slávnostné posedenie jubilantov sa uskutočnilo v Klube SSP v Jablonke. Aj tu predsedníčka poukázala na to, že: „Dnešná oslava vášho života je hudbou,  ktorá zaznieva a vyžaduje si obdiv a úctu.“  Niektorých  slová uznania, ocenenia dojali až k slzám. Kvety, torta, pohostenie, darček boli súčasťou krajanského slávnostného posedenia s matičnými jubilantmi v Jablonke.

Milí naši matiční jubilanti, prajeme Vám zo srdca do ďalších rokov pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby vaše ďalšie roky sprevádzala láska, úcta a porozumenie v kruhu svojich rodín.

Mgr. Jana Frančeková, MO MS v Trstenej

2021-12-15T10:58:37+00:0015 decembra 2021 |Zahraničie, Žilinský kraj|
X