Umývanie okien a tradičná jarná výstava


//Umývanie okien a tradičná jarná výstava

Druhý semester na ukrajinských školách rýchlo ubieha. V Užhorodskom lýceu č. 4 – tak sa teraz volá bývalá Všeobecnovzdelávacia škola 1.- 3. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode – sa v marci, mesiaci knihy, už tradične zorganizovali slovenskí učitelia Týždeň slovenského jazyka a kultúry. Otvorenie tradičnej jarnej výstavy, v spolupráci s Maticou slovenskou v Ukrajine i Maticou slovenskou v Michalovciach na konci týždňa bolo pre deti možnosťou prezentovať svoju šikovnosť i jazykové znalosti v programe na otvorení výstavy.

Slávnostného otvorenia výstavy v Centre slovenskej kultúry MS v Užhorode vo štvrtok, 21. marca 2024, tradične organizované predsedom Jozefom Hajnišom, sa konalo za účasti členov MS Ukrajiny a zo Slovenska pricestoval Ján Eštók, predseda Miestneho odboru MS v Michalovciach. Dopoludní sa v knižnici konali tvorivé dielne k téme výstavy s miestnou výtvarníčkou pre výtvarne nadaných žiakov z nižších ročníkov. Maľovali drevené vajíčka tradičnými vzormi aj podľa vlastnej fantázie.

Všetci žiaci prvého stupňa vystúpili na otvorení výstavy. Každý ročník pod vedením triednej učiteľky pripravil program. Veršíky, pesničky, hudobno-pohybové rytmizácie, ale hlavne možnosť stáť pred publikom a deklamovať naučené, bolo jedným z cieľov podujatia. V strede miestnosti na stoloch ste mohli obdivovať nielen detské výtvory, krásne tradičné kraslice, aj originálne netradičné výrobky zručných a trpezlivých rúk. Atmosféru umocnili živé kvety, rozkvitnuté konáriky čerešní a zlatého dažďa.

Po úvodnom slove žiakov desiateho ročníka Lizy BulecaAlexandra Meľzakovského o viac ako 2000 ročných tradíciách jarných sviatkov sa plnej sále detí a hostí prihovoril pán Eštók, ktorý spomenul symboliku kríža i zmŕtvychvstanie Ježiša, vyzdvihol dôležitosť tradícií a možnosť detí vystupovať na verejnosti v slovenskom jazyku.

Pred vystúpením jednotlivých ročníkov sa nám prihovoril aj Jozef Hajniš, ktorý hovoril o zvykoch, o tom, čo všetko sa na jar dialo v nedávnej minulosti u Slovákov v Zakarpatsku. Spomínal, že to, o čom hovorila Líza a Alexander bolo za čias jeho mladosti realitou. Dievčatá si naozaj chodievali česať vlasy k vŕbe, aby ich mali krásne a dlhé. Aj pôst, posvätenie jedla, či polievanie a šibanie dievčat na Veľkonočný pondelok sa dodržiavalo. A na jar sa upratovalo, čistil sa dom, umývali sa okná…

Na nástenke v lýceu v Týždni slovenského jazyka a kultúry pribudli projekty piatakov na tému Návšteva z vesmíru, podľa filmu Spadla z oblakov. Portréty Milana Rastislava Štefánika, kresby v súťaži Moje mesto i Slovensko mojimi očami tiež dostali na nástenke svoj priestor a víťazi Daria Savula, Michal Dziamko, Lavrík BilaničOlena Krasna boli odmenení Občianskym združením Zhoda z Bratislavy. Diplomy si prevzali na otvorení výstavy Tradície Veľkej noci v Centre slovenskej kultúry Matice slovenskej v Užhorode od Jozefa Hajniša, vďaka ktorému naša slovenská škola v Ukrajine existuje. Na tomto podujatí boli ocenení aj účastníci školského kola olympiády zo slovenského jazyka. Hlavnú cenu – tento rok tretie miesto – získal Iľja Didyč z deviateho ročníka.

V piatok, po otvorení výstavy, sa niektoré triedy zúčastnili zábavného kvízu o tradíciách Veľkej noci. Vedeli by ste odpovedať, prečo sa na Zelený štvrtok nesmeli požičiavať peniaze? Skúste: a/ aby vás netrápila chudoba, b/ aby ich neodfúkol vietor. Správna odpoveď je jasná. Ak by ste v ten deň niekomu peniaze požičali, „trápila“ by vás chudoba. A viete prečo gazdinky museli mať „vyupratovaný“ celý dom a potom pozametané smeti vyniesli na križovatku? Vyberte si: a/ chceli, aby ich zrazilo auto, b/ mysleli si, že zo smetí vyrastie kruhový objazd, c/ verili, že ich nebude počas roka trápiť hmyz, vši a blchy. Správna odpoveď je samozrejme „c“.

Posledné hodiny týždňa pod vedením triednych učiteľov žiaci školy tiež upratovali, umývali lavice, vyčistili svoje triedy. Ono to „umývanie okien“ nesie v sebe krásne posolstvo. Vidieť „čisto“ a na základe neskreslených informácií aj konať bolo a bude potrebné vždy. Niekedy stačí, ak si umyjete oči a zapcháte uši, aby vám zlo neskreslilo pohľad a názor… Aj to symbolizovala jarná očista…

Záverečnú bodku za podujatiami v slovenskom jazyku výstižne povedala na záver otvorenia výstavy v Matici slovenskej pani Eva Dorohovych, riaditeľka jediného slovenského lýcea na Ukrajine. Poďakovala sa všetkým, hosťom, deťom aj učiteľom zo Slovenska za program celého týždňa aj za vystúpenie na otvorení výstavy. Popriala všetkým pokojné Veľkonočné sviatky, ktoré symbolizujú víťazstvo dobra nad zlom. Dúfame, že jej úprimné želanie, aby s príchodom Vzkriesenia prišiel aj pokoj a mier do každej ukrajinskej rodiny, sa už skoro naplní.

Text a foto: Erika Fajnorová

 

 

2024-04-03T13:21:45+00:003 apríla 2024 |Košický kraj|
X