V Čelovciach, pri Veľkom Krtíši, si pripomenuli Turíce


//V Čelovciach, pri Veľkom Krtíši, si pripomenuli Turíce

Na Turíce sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi s predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu – zoslanie Ducha Svätého – spojený so stavaním májov. Na  juhu stredného Slovenska, v obci Čelovce, táto tradícia pripadá na Turíce.

„Máj“ je symbolom zdravia, úcty a lásky k dievčaťu.  Stavanie májov bola úloha mladých mužov pre slobodné dievčatá. Vysoké, dlhé stromy najskôr zbavili kôry, kmeň očistili od konárov a hornú časť ponechali s vetvami. Zelený vrcholec ozdobili dlhými pestrofarebnými papierovými alebo látkovými stuhami. Ak bol pod  zeleným vrcholcom  ozdobený zelený veniec,  symbolizovalo to, že v danom roku  sa slobodné dievča bude vydávať a máj sa jej staval naposledy. Po úspešnom vyzdvihnutí ozdobeného mája a jeho ukotvení pozývalo dievča mládencov na oldomáš.

Tradícia stavanie májov je dnes skôr iba symbolická, stavia sa jeden máj pre celú obec, ktorá je spojená s veselicou a hodmi pre celú dedinu.

V našej obci má táto tradícia, na Turíce, dlhoročnú obľubu. Aj tento rok Miestny odbor Matice slovenskej v Čelovciach, pod vedením Ing. Dušana Sľúku, spolu s ostatnými členmi v spolupráci s DHZO Čelovce  si pripomenuli Turíce 22. 5. 2021 symbolickým postavením mája v priestoroch  prírodného amfiteátra.

Všetkým zúčastneným pri tejto príležitosti patrí veľké poďakovanie.

 Anna Miháľkinová ml.

 člen MO MS v Čelovciach

2021-05-28T16:40:16+00:0028 mája 2021 |Banskobystrický kraj|
X