V Dome Matice slovenskej v Galante sa konal Krajský snem Matice slovenskej Trnavského kraja


//V Dome Matice slovenskej v Galante sa konal Krajský snem Matice slovenskej Trnavského kraja

Krajské rady MS sú regionálne orgány MS, ktoré napomáhajú koordinovať prácu miestnych odborov MS v kraji. Posledné snemy krajských rád MS sa konali v roku 2016, ale kvôli pandémií a konaniu Valného zhromaždenia MS sa ich organizácia presunula až na rok 2022. Krajská rada MS Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Členským ústredím MS zvolali krajský snem na 23. 9. 2022 do Galanty.

Dom MS v Galante bol miestom Krajského snemu MS Trnavského kraja, kde sa stretli zástupcovia miestnych odborov z takmer všetkých okresov kraja. Prítomný bol aj predseda MS Marián Gešper a riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník. Delegátov a hostí v úvode privítal tajomník MS a riaditeľ DMS v Galante Peter Schvantner a následne vystúpil so svojím príhovorom predseda MS Marián Gešper. Keďže zo zdravotných dôvodov nebola prítomná predsedníčka KR Libuša Klučková, po dohode s ňou viedla pracovné rokovanie Adriena Horváthová z MO MS Trnava.  Rokovanie snemu malo konštruktívny priebeh najmä z toho dôvodu, že všetci prítomní boli radi, že sa po dlhšom čase znovu stretli a mohli si tak vymeniť nové poznatky, skúsenosti a nápady. Predsedom Krajskej rady MS Trnavského kraja bol zvolený Martin Bodis, predseda Pedagogického odboru MS, člen MO MS Majcichov a riaditeľ ZŠ Jána Palárika v Majcichove. Za členov KR boli zvolení: Anna Klementová, Dušan Lanák, Marek Suchý, Marta Gubrická, Miroslav Holička, Pavol Lehotský, Marián Zaťko, Eva Kabrhelová a Marta Kubinová. Rokovanie následne viedol jej nový predseda Martin Bodis, ktorý zároveň zdôraznil nové ciele KR a to s dôrazom na rozšírenie členskej základne v kraji ako aj vytvorenie nových MO MS v okresoch Hlohovec a Piešťany.

Krajský snem MS Trnavského kraja prijal na záver návrh nového predsedu KR MS, aby vyslovili verejné poďakovanie za všetky MO v Trnavskom kraji a to za dlhoročné vedenie KR MS v Trnave pani Libuše Klučkovej.

Pevne veríme, že činnosť KR ale aj celkovo MS už nebude musieť byť obmedzená a budeme sa tak naplno môcť pustiť do práce pre národ a MS nielen v kraji ale aj na celom Slovensku.

Text: Martin Bodis a Peter Schvantner
Foto: DMS Galanta

 

2022-10-13T10:01:23+00:0013 októbra 2022 |Trnavský kraj|
X