V Dome Matice slovenskej v Žiline sa konalo zasadnutie Oblastnej rady


//V Dome Matice slovenskej v Žiline sa konalo zasadnutie Oblastnej rady

Dňa 19.mája 2021 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline uskutočnilo zasadnutie Oblastnej rady Žiliny, Horného Považia a Kysúc za prítomnosti predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, riaditeľa Členského ústredia Matice slovenskej  PhDr. Martina Fejka a pracovníkov Členského ústredia. Hlavnou a nosnou témou bola aktuálna situácia v Matici slovenskej.

Členov zaujímalo predovšetkým zníženie rozpočtu na Maticu slovenskú o vyše 400 000 tisíc eur, ktoré schválilo Ministerstvo kultúry SR. Takéto zníženie príjmov na medziročnej báze bez dostatočne dlhého času na prípravu bolo pre Maticu slovenskú problematické a obmedzilo jej činnosť. Tento výrazný pokles príjmov bude mať následky na činnosť MS, prevádzkovanie a udržiavanie nehnuteľnosti budov, platenie nájmov a hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách MS v zmysle tohto návrhu rozpočtu, informoval predseda Matice slovenskej.

Rok 2021 je pre Maticu slovenskú rokom volebným. Vzhľadom na situáciu spojenú s pandemickou situáciu v roku 2020, čas na uskutočnenie VZ MO MS je pomerne krátky, preto predsedníčka Oblastnej rady K. Kalanková požiadala jednotlivých predsedov o dodržanie termínu realizácie Valných zhromaždení. Na Oblastnej rade odznela členmi Oblastnej rady jednoznačná podpora na kandidatúru predsedu Matice slovenskej pána JUDr. Gešpera a členovia vyslovili podporu na funkciu predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej pre PhDr. Martina Fejka, súčasného riaditeľa Členského ústredia Matice slovenskej.

Na záver riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline poďakovala za doterajšiu prácu, ktorá bola posledné mesiace vo svojich aktivitách obmedzená, ale vyslovila želanie, že aj v nasledujúcich rokoch bude Oblastná rada v Žiline konsolidovaná a súdržná ako doteraz.

Ing. Katarína Kalanková

predsedníčka Oblastnej rady Žiliny, Považia a Kysúc

2021-06-10T17:13:17+00:0010 júna 2021 |Žilinský kraj|
X