V Dubinnom to po roku opäť žilo…


//V Dubinnom to po roku opäť žilo…

Krásne nedeľné popoludnie, príjemné počasie a k tomu dobrá hudba… Takto trávili čas obyvatelia obce Dubinné druhú septembrovú nedeľu, kedy sa stretli na miestnom ihrisku, aby si  vychutnali čaro ľudovej hudby a spevu. Obec Dubinné, MO MS a Dedinská folklórna skupina Dubinčan pripravili pre svojich obyvateľov kermešovské popoludnie, ktoré sa uskutočnilo za dodržania všetkých opatrení a nariadení RÚVZ.

Všetci, ktorí prišli, si mohli vychutnať piesne v podaní domácej skupiny Dubinčan a Ženskej speváckej skupiny Šafolka zo Zlatého. Po dávke skvelej hudby a spevu prišiel na rad hlavný bod programu, a to uvedenie do života nového CD našej Folklórnej skupiny Dubinčan. Volá sa Na štred Dubinneho a je to v poradí jej štvrté CD. Celý akt uvedenia do života prebiehal v slávnostnej atmosfére, príhovor predniesol Vladimír Rohaľ za vydavateľstvo Video Rohaľ, ktoré malo na starosti zvukovú réžiu, no a ochrannú ruku nad novým CD prevzal starosta obce Dubinné Ing. Milan Hudák, ktorý ho symbolicky posypal dubovým lístím. Pri slávnostnom prípitku mu všetci zapriali veľa spokojných poslucháčov. Každý si tam nájde to svoje, sú tam piesne veselé aj clivé, striedajú sa mužské aj ženské hlasy, no vynikne aj sólový spev. Sú to piesne, ktoré majú tým skôr narodeným pripomenúť život kedysi a tých mladších nabádať k tomu, aby nezabúdali na dedičstvo svojich predkov a naďalej udržiavali tradície tak, ako to robí naša Folklórna skupina Dubinčan pod vedením Jána Tomča.

Podujatie malo ešte jeden dôležitý bod a tým bolo odovzdanie ocenení. Jubilujúcich občanov ocenila obec Dubinné a svojich členov aj Matica slovenská zastúpená Mgr. Gabrielou Kaščákovou, členkou výboru Matice slovenskej a Dušanom Pribulom, predsedom Krajskej rady Matice slovenskej. A ocenenia sa dočkal aj Martin Joppa, mladý muž, ktorý reprezentuje nielen našu obec ale aj Slovensko v parahokeji. V reprezentácii Slovak parahokej na Majstrovstvách sveta B-kategórie získal dvakrát bronz a jedenkrát striebro a tento rok v Berlíne postúpili do A-kategórie. Martin je vzorom pre všetkých, ktorí ho poznajú, veď život si pre nás častokrát pripraví prekážky, ktoré sa zdajú neprekonateľné, ale s pevnou vôľou a podporou najbližších sa to vždy dá zvládnuť.

Je skvelé, keď sa nájdu ľudia, ktorí venujú čas a námahu na prípravu takéhoto podujatia a sú vždy ochotní obetovať sa, aby sa zvyky a tradície udržiavali a aby to v našej obci žilo a bolo veselo.

Mgr. Erika Baldovičová

2020-10-13T15:38:33+00:0013 októbra 2020 |Prešovský kraj|
X