V Komárne sa stretnú kľúčoví pracovníci Matice slovenskej, aby upevnili vzťahy


//V Komárne sa stretnú kľúčoví pracovníci Matice slovenskej, aby upevnili vzťahy

V dňoch 17., 18., a 19. júna sa v Komárne uskutoční výjazdové rokovanie kľúčových zamestnancov Matice slovenskej zo všetkých regiónov Slovenska. Vedenie MS organizuje pravidelné pracovné stretnutia v rôznych regiónoch našej krajiny, aby sa kľúčoví zamestnanci našej najstaršej kultúrnej ustanovizne zoznámili s mikrokultúrou jednotlivých regiónov.

V júni bude ich hostiteľom Dom Matice slovenskej v Komárne, ale aj mesto Komárno ako také. Okrem troch naplánovaných porád sa totiž kultúrni pracovníci od Sniny, Košíc cez Liptovský Mikuláš, Prievidzu či Martin a Bratislavu zoznámia nielen s prácou Domu MS, ale navštívia aj pevnostný systém Komárna, jeho sakrálne stavby či Európske nádvorie. To ani zďaleka nebude všetko, v Komárne ich pohostia tunajšou kuchyňou, ale i vínom. Večerný program im pripravujú mimoriadne úspešné krúžky Dramaťák a Slovenskí rebeli.

Ako vysvetľuje Jozef Černek, riaditeľ DMS Komárno, táto návšteva má mimoriadny význam: „Každý jeden z päťdesiatky našich hostí má totiž priamo vo svojich rukách organizáciu rôznych podujatí, či už miestnych, alebo s celoslovenskou či aj európskou pôsobnosťou. Jednoducho povedané, od týchto ľudí do veľkej miery záleží, ako je Komárno vnímané z pohľadu turizmu.“ Nie sú to politici, ktorí často hľadajú spôsob vlastnej prezentácie. Sú to tí ľudia, ktorí organizujú zájazdy alebo sa spolupodieľajú na rôznych festivaloch po celom Slovensku. Ak presvedčíme týchto ľudí, že naše mesto má čo ponúknuť, môže to znamenať prílev turistov z rôznych miest Slovenska alebo pozvánky našich súborov tam. Tentoraz nejde o politickú návštevu, ktorá sa skončí jednou „tlačovkou“ s priehrštím sľubov.

Primátor mesta Komárno Béla Keszegh sa k návšteve vyjadril takto: „Komárno je vzrušujúce mesto, z ktorého sála história a pestrosť. Dôkazom toho, že tu po stáročia popri sebe v priateľstve nažívali rôzne národy, je aj množstvo rozličných kostolných veží. Táto rozmanitosť je dodnes prítomná, a to aj v podobe gastronomických zážitkov. Ja osobne si veľmi vážim prácu Matice slovenskej a jej súborov v Komárne. Spôsob, akým šíria slovenskú kultúru a tradície, je obdivuhodný a príkladný. Ich činnosť obohacuje a vynikajúco dopĺňa komárňanský kultúrny život. Sme hrdí na to, že nás reprezentujú po celej Európe a môžeme ísť príkladom v tom, ako sa môžu rôzne kultúry vzájomne obohacovať.“

Aj riaditeľ Domu MS v Komárne, hlavný organizátor výjazdovej porady v Komárne, si návštevu pochvaľuje: „Ja som bytostne presvedčený, že tak naše mesto, ako aj naša vzájomná spolupráca s mestom Komárno a jeho vedením by mala byť akousi výkladnou skriňou celému štátu. Tak ako úžasná je naša pevnosť, tak sú atmosférou jedinečné naše predstavenia. A ich propagáciou a najmä spojením môžeme len získať,“ dodáva na záver Jozef Černek.

Mgr. Jana Pipíšková

2020-02-10T18:30:34+00:007 februára 2020 |Nitriansky kraj|
X