V Lehote opäť v k rojoch, matičiari získali ocenenie NSK


//V Lehote opäť v k rojoch, matičiari získali ocenenie NSK

Tradícia matičných krojových plesov v Lehote sa začala v roku 2011 a v tomto roku to bolo už jedenástykrát, keď sa lehotskí matičiari zišli na svojom krojovom plese. V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa 4. júna stretlo 120 krojovancov, aby sa spoločne zabavili na „ľudovú nôtu“.

Tento ples, organizovaný aj s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) i obce Lehota, poctili osobnou účasťou aj vzácni hostia,  a to predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD., člen Predsedníctva Matice slovenskej Mgr. Ľubomír Kleštinec a starosta obce Lehota p. Radoslav Kriváček. Po prvýkrát si atmosféru lehotských plesov vychutnala aj 10-členná skupina matičiarov z družobného MO MS Turany.

Slávnostný akt otvorenia plesu bol rozšírený o milú udalosť. Predseda NSK odovzdal predsedovi MO MS Lehota „Pamätný list“ predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Miestnemu odboru MS Lehota za zachovávanie kultúrneho dedičstva a šírenie dobrého mena Nitrianskeho kraja.

Po spoločnom prípitku konferenciér plesu Ing. Matúš Lisy oboznámil prítomných s celým programom 11. Matičného krojového plesu, ktorý vzápätí rozbehol svojím prvým vystúpením Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Následne hudobná skupina „Nemôžem povedať“ z Martina vyzvala účastníkov do prvého tanca a zábava sa naplno rozbehla. Po výdatnej a chutnej večeri vygradovali náladu svojím tretím vystúpením členovia FS, za čo boli odmenení silným a dlhotrvajúcim potleskom. V ďalšej časti sa už tanec striedal so spoločným spevom a krátko pred polnocou sa uskutočnil, dlho očakávaný ťah tomboly. Z pekných cien, za ktoré patrí poďakovanie sponzorom, sa tešili nielen domáci, ale aj viacerí hostia.

Po druhej večeri a občerstvení plesanie pokračovalo až do skorých ranných hodín, kedy sa matičiari a hostia rozchádzali spokojní a v dobrej nálade. Už sa tešia na budúci ročník.

Text : Ing. Daniel Pavel, predseda MO MS Lehota

Foto : Ing. Matúš Lisy

2022-06-10T13:40:06+00:0010 júna 2022 |Nitriansky kraj|
X