V Liptovskom Mikuláši majú Námestie Ústavy SR


//V Liptovskom Mikuláši majú Námestie Ústavy SR

Pred Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši stojí Lipa Ústavy Slovenskej republiky. Zasadili ju matičiari v roku 1994. O desať rokov neskôr pribudol pri lipke aj malý pomníček, ktorý túto udalosť pripomína. Od roku 1994 sa pri Lipe Ústavy nestretávajú len matičiari, ale aj široká verejnosť. Spoluorganizátorom tohto podujatia je aj Mesto Liptovský Mikuláš. Matičiari však vo svojich aktivitách nepoľavovali a spísali petíciu, v ktorej žiadali mestské zastupiteľstvo, aby námestie pred Dom MS nieslo názov Námestie Ústavy SR. Poslanci o tomto návrhu hlasovali a ten prešiel, aj keď len tesnou väčšinou.

Dňa 31. augusta 2022 sa pred Lipou Ústavy SR zišli matičiari, ale aj obyvatelia mesta, aby si pripomenuli už 30. výročie tohto významného medzníka v dejinách nášho národa. Po zaspievaní hymny SR matičným spevokolom SENIOR odznela báseň Moja rodná od Jána Kostru, ktorú zarecitoval Milan Stromko. Ako prvý sa k prítomným prihovoril Ján Blcháč primátor mesta a poslanec NR SR. Ocenil postoj matičiarov, ktorí iniciovali nie len zasadenie lipy, ale aj prijatie názvu Námestie Ústavy SR a tak vzdali úctu tomuto významnému historickému aktu. Ako druhý vystúpil s príhovorom podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, ktorý ocenil kroky radnice. Priestor pred Domom MS, ktorý dnes nesie názov Námestie Ústavy SR, prešiel rekonštrukciou. „Symbióza medzi maticou a samosprávou v meste Liptovský Mikuláš je príkladná a bodaj by sa takáto spolupráca realizovala všade. Výsledkom nášho partnerstva je aj tento revitalizovaný priestor,“ uviedol Nemec.

Okrem spomenutej lipy a pamätnej tabule sa na vynovenom námestí nachádza aj totem, kde je vyrytý text preambuly SR, pod ním je štátny znak, erb mesta a znak Matice slovenskej.

Nasledoval akt prestrihnutia pásky, ktorým sa tak symbolicky otvorilo revitalizované námestie. Nasledovalo kladenie vencov a ukončenie podujatia hymnou Matice slovenskej Kto za pravdu horí.

Mikulášski matičiari dôsledne napĺňajú Národný program MS. Naša  národná a kultúrna ustanovizeň si dala pri svojom vzniku do vienka aj uchovávanie národnej pamäte. Ústava SR je základným zákonom nášho štátu, sú v ňom obsiahnuté práva a povinnosti každého občana. Preto je dôležité, aby sme si tento významný sviatok pripomínali. Matičiari v Liptovskom Mikuláši vytvorili tradíciu stretnutí pri Lipe Ústavy SR a po nesmelých začiatkoch, sa dá v súčasnosti konštatovať, že obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš si uvedomujú, že ústava je dôležitým prvkom nášho samostatného slovenského štátu. Každoročne si túto udalosť pripomínajú a čo je dôležité iniciátorom týchto stretnutí bola Matica slovenská a na to by sa nemalo zabúdať.

Peter VRLÍK

2022-09-22T12:47:00+00:0022 septembra 2022 |Žilinský kraj|
X