V Liptovskom Mikuláši nezabúdajú


//V Liptovskom Mikuláši nezabúdajú

V Liptovskom Mikuláši ani v zložitej situácii v akej sa spoločnosť nachádza nezabúdajú na pripomenutie si dôležitých historických medzníkov. Dňa 10. mája si v popoludňajších hodinách pripomenuli 172. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.

Matičiari spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy si na historických miestach, pri pamätníku v mestskej časti Liptovská Ondrašová pripomenuli udalosť, ktorá formovala moderný slovenský národ. Pred 172 rokmi  slovenskí národovci v čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom sformulovali a verejne vyhlásili prvý slovenský politický program ktorý obsahoval uznanie slovenského národa, jeho národné a sociálne požiadavky.

Prítomných privítal podpredseda MS Marek Nemec, riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a v krátkosti pripomenul význam žiadostí v moderných slovenských dejinách. Potom predseda KR MS Milan Stromko zarecitoval báseň Janka Kráľa Jarná pieseň. Následne matičiari, zástupcovia miestnej samosprávy, Okresného úradu položili vence k pamätníku Žiadostí slovenského národa. Všetkým prítomným sa nakoniec poďakoval primátor mesta Ján Blcháč.

Oslavy tejto udalosti sa konali v dôsledku koronavírusu v komornom zložení, za účasti pár ľudí, ale mikulášski matičiari, mikulášska verejnosť nezabúda na výrazné okamihy v našej národnej histórii. Dôkazom toho, že v Liptovskom Mikuláši sa pestuje historická pamäť bolo i pripomenutie si výročia vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.

2020-05-20T15:35:50+00:0020 mája 2020 |Žilinský kraj|
X