V Necpaloch obnovili Miestny odbor Matice slovenskej


/, Žilinský kraj/V Necpaloch obnovili Miestny odbor Matice slovenskej

Dňa 6. 3. 2020 sa v obci Necpaly uskutočnilo o obnovujúce zasadanie Miestneho odboru Matice slovenskej. Na podnet starostu obce Necpaly Ing. Petra Majka a riaditeľky DMS Žilina, Ing. Kataríny Kalankovej sa členovia MO MS Necpaly, ktorý bol niekoľko rokov neaktívny, rozhodli zaktivizovať činnosť MO MS. Na obnovujúcom zhromaždení sa stretlo 14 Necpalčanov, z toho 11 členov niekdajšieho MO MS Necpaly a 3 noví, schválení za členov MO MS Necpaly.

Rokovanie otvorila Ing. Janka Bartková, členka prípravného výboru. V úvode privítala riaditeľku Domu Matice slovenskej v Žiline, pani Ing. Katarína Kalanková, ktorá sa prihovorila prítomným a poďakovala za iniciatívu Necpalčanov, opäť aktívne pracovať v MO MS a podieľať sa na matičnej práci a informovala prítomných o projektoch Matice slovenskej na rok 2020. Prítomných pozdravil aj starosta obce Ing. Peter Majko, ktorý bol predsedom MO MS Necpaly.

Prítomní si na zasadnutí zvolili novú predsedníčku MO MS, ktorou sa jednomyseľne stala Ing. Janka Bartková. Následne si zvolili členov výboru MO MS Necpaly ako aj členov dozorného výboru a ďalších orgánov.

Ing. Janka Bartková predložila plán činnosti na rok 2020. Členovia novozvoleného výboru MO MS sa s riaditeľkou DMS Žilina dohodli na spolupráci a na spoločných aktivitách v roku 2020.

Všetkým matičiarom želáme veľa entuziazmu v matičnej práci a veľa záslužných projektov v roku 2020.

Ing. Katarína Kalanková

2020-03-18T18:20:08+00:0018 marca 2020 |Správy z krajov, Žilinský kraj|
X