V Nedede nezabúdajú na seniorov počas celého roka


//V Nedede nezabúdajú na seniorov počas celého roka

„Starnúť znamená stúpať hore. Čím vyššie sa človek dostáva, tým viac spotrebuje síl, ale o to ďalej vidí!“ úvahou o prirodzenom plynutí času otvorili matičiari v Nedede svoje každoročné podujatie Z úcty k šedinám.

Ako už názov napovedá ide o vzdanie úcty staršej generácii a vyzdvihnutie ich dôležitej úlohy v našej spoločnosti. Tie by však strácali svoju podstatu, ak by ich význam bol iba umelo vyzdvihovaný v dni, ktoré si staršie generácie máme iba kalendárne pripomínať. Miestny odbor Matice slovenskej v Nedede už dávno pochopil, aké je dôležité vytvárať priame medzigeneračné putá. Má na tom veľkú zásluhu bývalý predseda odboru Ondrej Guláš spolu so svojím výborom. Práve oni pri oživení činnosti mysleli vopred na to, ako ich štafetu musia nevyhnutne prebrať mladšie ročníky. Vytváranie postupne čoraz širšieho priestoru pre tvorivé nápady a ich realizáciu viedlo k tomu, že pod  MO MS v Nedede začala pracovať aktívna skupina mladších matičiarov popri tých starších. Ich podujatia v pomerne krátkom čase začali oslovovať širšiu verejnosť, čo sa výrazne odzrkadlilo aj na raste samotnej členskej základni. Dnes sme svedkami toho, že podujatia v Nedede spájajú generácie nielen tým, že si na nich každý návštevník nájde tú svoju pomyselnú šálku kávy, ale aj tým, že matičiari kladú veľký dôraz na aktívnu participáciu všetkých vekových skupín, prenos podujatí do rodinného prostredia s dôrazom na medzigeneračnú výmenu.

Podujatie Z úcty k šedinám sa už v tomto roku konalo pod taktovkou novozvoleného predsedu Mária Letka. Nededskí matičiari považujú za dôležité venovať časť svojich aktivít tradíciám našich predkov a pre nich dôležitú spojitosť so svojou históriou dolnozemských Slovákov. Prednáška Evy Boťanskej preto vrátila publikum o niekoľko storočí späť v čase. Mnohí si úsmevom zaspomínali na staršie zabudnuté  alebo už menej používané výrazy. Na mladších ročníkoch bolo zase vidieť záujem o dobu, ktorá sa tak rýchlo dokázala zmeniť. Mnohé fakty prednášajúcej však vysvetlili aj doteraz prenesené každodenné významy.

Organizátori podujatia vyzdvihli aj hudbu a pieseň ako spájajúci aspekt ľudí v minulosti, ale i to, čo môžeme dnes darovať ako odkaz budúcim generáciám. V hudobnej časti programu sa po prvýkrát v tejto obci predstavili hostia Ľudová hudba Máňanská muzička a Folklórna skupina Dolina, ktorí pôsobia aj pri Miestnom odbore Matice slovenskej Maňa. Celým podujatím sprevádzala Mária Letková.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

23.10.2021, Neded

Autor fotografií: Anna Šandorová

2021-11-24T14:19:36+00:0024 novembra 2021 |Nitriansky kraj|
X