V Nitre sa konal Krajský snem Matice slovenskej Nitrianskeho kraja


//V Nitre sa konal Krajský snem Matice slovenskej Nitrianskeho kraja

Nitra, 19.11.2022

Po šesťročnom volebnom období sa konal v Dome Matice slovenskej v Nitre Krajský snem Matice slovenskej Nitrianskeho kraja. 40 delegátov snemu zvolilo svojich zástupcov do šiestich okresov, okres Komárno zostal v najbližšom období bez zastúpenia. Na post predsedu KR bol opätovne zvolený Ľubomír Kleštinec. Novozvolenými členmi KR sú za okres Nitra Gabriela Hroššová, okres Šaľa Mário Letko, okres Zlaté Moravce Štefan Klečka, okres Topoľčany Michal Čelechovský, okres Levice Daniela Trňanová a okres Nové Zámky Miroslava Valovičová.

Zasadnutie prišiel pozdraviť aj primátor mesta Nitry Marek Hattas. Z vedenia Matice slovenskej boli prítomní predseda MS Marián Gešper, správca Maroš Smolec, predseda DV MS Martin Fejko a člen DV Jozef Humeník a riaditeľ ČÚ MS Martin Hajník. V pracovnej komisii bol za Výbor MS prítomný Radoslav Kriváček.

V úvode sa delegátom predstavila detská ľudová hudba Máňanská muzička z Mane pod umeleckým vedením Petry Kalincovej.

Krajský snem si uctil svojich členov, ktorí nás za posledné obdobie opustili minútou ticha. Zároveň Krajská rada Matice slovenskej Nitrianskeho kraja rozhodla o udelení ocenení in memoriam pre Vincenta Mozdíka, Vojtecha Porubského, Michala Dodoka, Stanislava Lukáča, Františka Sopka, Dušana Braného, Jozefa Šišku a Štefana Adama.

Pamätný list predsedu MS bol udelený pani Márie Vavreczkej pri príležitosti životného jubilea a dlhoročnej práce pre MO MS Štúrovo.

Medaile vydané pri príležitosti storočnice Matice slovenskej boli udelené Jánovi Petruškovi z MO MS Nitra a za MO MS Nové Zámky Márii Malperovej,  Kataríne Fučíkovej a Jane Garajovej.

KR MS NSK odovzdala na sneme vlastné osobitné ocenenia svojim členom za zaslúžilú dlhoročnú prácu pre Maticu slovenskú pre Jolanu Lenčéšovú z MO MS Močenok,  Svetozára Hikkela z MO MS Šaľa, Danielu Vargovú z MO MS Krnča, Jozefa Steinera, Júliusa Žúbora z MO MS Tlmače, Jarmilu Trungelovú z MO MS Maňa, Františka Ďurinu z MO MS Tovarníky a Evu Garajovú. ´

Novozvoleným členom KR MS NSK blahoželáme a vopred ďakujeme za túto dobrovoľnú činnosť. Osobitné poďakovanie, ktoré odznelo aj na sneme, však patrí všetkým členom KR, ktorí boli jej súčasťou za posledných šesť rokov a mnohí z nich aj dlhé obdobie predtým.

Zvlášť ďakujeme pri príprave snemu za pomoc Františkovi Ďurinovi, Gabriele Hroššovej, Daniele Gregušovej, Ľubomírovi Kleštincovi a Paulíne Civáňovej.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

 

 

 

2022-12-09T13:45:48+00:008 decembra 2022 |Nitriansky kraj|
X