V obci revolty Janka Kráľa


//V obci revolty Janka Kráľa

Matica slovenská v poslednom čase pripravuje podujatia s miestnymi samosprávami, kde si pripomínajú významné výročia osobností, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do dejín slovenského národa. Naša národná a kultúrna ustanovizeň nadobúda vážnosť v spoločnosti a je vnímaná ako ochrankyňa pamäti národa.

Deň 24. september 2002 bol pre mňa osobne zvláštny, ale aj významný zároveň. Spolu s tajomníkom MS Petrom Schvantnerom a matičiarom z bratislavskej Dúbravky Ľubomírom Scherhauferom sme sa stretli spoločne vo Zvolene a naša cesta pokračovala do Príbeliec. Obec si pripomínala dve významné výročia. 200. výročie narodenia Janka Kráľ a jeho rovesníka Janka Rotaridesa. Pravdu povediac ani som  nevedel, kde Príbelce ležia. Začal som hľadať v turistických sprievodcoch, objavoval sa Prešov, Prievidza, Pribylina, ale Príbelce nikde. Nakoniec som zobral osvedčenú Encyklopédiu Slovenska a tu som heslo Príbelce našiel. Údaj bol veľmi strohý : Príbelce – obec v okrese Veľký Krtíš. Táto obec ma začala zaujímať. Z histórie som poznal, že práve tu sa začala tzv. „Pribelská vzbura“ Janka Kráľa a jeho verného druha Janka Rotaridesa. Janko Kráľ je môj rodák z Liptovského Mikuláša, ja stvárňujem postavu Janka Kráľa v krátkych dramatických črtách pod názvom Janko Kráľ a jeho verný druh Janko Rotarides,  Petrovi Schvantnerovi sa ušla rola Rotaridesa, komentár čítal Ľubomír Scherhaufer.

Prišli sme do obce Príbelce, kde nás privítal starosta Tomáš Čierny a oboznámil nás s programom. Prezliekli sme sa do historických kostýmov a v popoludňajších hodinách sa začala vychádzka obcou. Prvá zastávka bol dom, kde počas vzbury býval Janko Kráľ a je tu aj pamätná tabuľa. Krojovaný pár položil veniec a naša vychádzka obcou pokračovala. Druhá zastávka bola pred kaštieľom rodiny Laskáryovcov. Laskáry bol ten, ktorý informoval o vzbure vo svojej obci stoličné orgány. V kaštieli sa však narodil Ján Čaplovič (1780-1847), významný slovenský národovec a vzdelanec. Bol činný v odbore práva, hospodárstva, národopisu, demografie, histórie, filozofie, ale aj umenia najmä hudby a divadla. Veniec k pamätnej tabuli na kaštieli položili potomkovia rodiny, ktorá kaštieľ odkúpila a vlastnila ho až do roku 1950.  Od kaštieľa Laskáryovcov viedli naše kroky k starému učiteľskému bytu, kde pôsobil práve Janko Rotarides. Janko Kráľ sa práve sem ponáhľal z Pešti, aby zo svojim druhom burcoval ľud a vysvetľoval im nové zákony. Neďaleko učiteľského bytu stojí aj pekná drevená zvonička. Predstavoval som si, ako vyzváňali na zvone a zvolávali ľud, aby pálili dereše a urbárske knihy. Na koni sedel Janko Kráľ a plamene prednášal na svoje verše. Pri pamätníku mala príhovor dôstojná pani farárka Zuzana Alcenauerová, ktorá  zhodnotila postoje dvoch búrlivákov, dvoch Jankov, vo vypätých rokoch meruôsmych.

Vrátili sme sa do starej školy, kde sa konal kultúrny program pri príležitosti 200. výročia narodenia dvoch Jankov, Kráľa a Rotaridesa. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Tak touto dedinou, možno týmito uličkami kráčal pred skoro 175 rokmi môj rodák, básnik-búrlivák Janko Kráľ. Jedáleň bývalej školy praskala vo švíkoch. Stretla sa tu skoro celá dedina. Po príhovoroch pána starostu Tomáša Čierneho a dôstojnej pani farárky Zuzany Alcnauerovej, vystúpili deti z materskej školy. Ďalší nezabudnuteľný zážitok. Deti zaspievali pieseň Slovensko krásne. Doteraz som túto pieseň počul len v podaní dospelých súborov. Nikdy ju nespievali štvor až päťročné deti. Vystúpil aj miestny gajdoš Andrej Babjar, ktorý zahral na gajdách a zaspieval. Vystúpila aj Folklórna skupina Bazalička, o ktorej som už počul a vedel, že žala úspechy aj na zahraničných pódiách, ale naživo som ju videl po prvý raz a naozaj ako sa povie „klobúk dolu“. Vystúpili sme aj my z našimi dramatickými črtami. Dozorca ev. a. v. cirkvi v obci Milan Pástor si so svojou skupinou pripravil zhudobnené verše Janka Kráľ. A tu bola naozaj demonštratívne ukázaná melodickosť Kráľovho verša a jeho zdroje, inšpirované ľudovou piesňou. Zaspieval aj ev. a. v.  zbor pod vedením dôstojnej pani farárky. Prekvapil aj jej manžel Matej Alcnauer, taktiež ev. a. v. farár recitáciou Kráľovej básne Túženie. Podujatie sa naozaj vydarilo aj vďaka organizátorom, ktorým nebola len obec Príbelce, cirkevný a. v. zbor v obci, ale aj Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho. Osobne sa angažovala na prípravách aj predsedníčka tejto spoločnosti, ktorá je zároveň aj predsedníčkou MO MS vo Veľkom Krtíši Mária Hroncová, pracovník Oblastného pracoviska MS  v Hrušove Ján Brloš, a veľká vďaka patrí aj kultúrnej pracovníčke v obci Štefánii Selskej. Obec Príbelce si naozaj dôstojným spôsobom pripomenula dva výročia osobností, ktoré zažali iskierku revolty v Honte, s ktorej vzbĺkol veľký plameň revolúcie. Revolúcie ktorá vyniesla na povrch spiaci národ a prebudila v ňom túžbu po slobode.

PETER VRLÍK, tajomník Divadelného odboru MS

Foto: obec Príbelce

   

 

 

2022-10-18T09:18:04+00:0018 októbra 2022 |Banskobystrický kraj|
X