V parku M.R. Štefánika v Trenčíne si matičiari pripomenuli 104. výročie tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika


//V parku M.R. Štefánika v Trenčíne si matičiari pripomenuli 104. výročie tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika

V činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne medzi každoročne opakujúce sa aktivity patrí spomienka na  túto veľkú osobnosť slovenského národa.

Pri pamätníku v parku, pomenovanom po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, sa pri pietnej spomienke 4. mája 2023 stretli členovia MO MS v Trenčíne a jeho predseda Matej Mindár. členovia Spoločnosti M.R. Štefánika, pobočka Trenčín a jej  podpredsedníčka Mária Malániková. Nechýbali ani členovia trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov so svojou  predsedníčkou Margitou Ivaničkovou. Na úvod predniesla báseň venovanú tragickému skonu M.R. Štefánika od autorky Emílie Bátovskej  členka výboru MO MS Jana Poláková.  Nasledoval príhovor predsedu MO MS v Trenčíne Mateja Mindára. Spomenul dokázateľný a nesporný vplyv na spád udalostí v rokoch po skončení prvej svetovej vojny a jeho snaženia za práva slovenského národa. Dôležité je sprostredkovať nové informácie a vedomosti o živote a diele Milana Rastislava Štefánika a aktualizovať jeho odkaz ďalším generáciám. Význam spomienkových slávností a pripomienok na výročie jeho smrti, má stále svoje opodstatnenie. Veriť -milovať- pracovať, jednoduché životné krédo M.R. Štefánika. Veril v  slobodnú vôľu človeka, ktorá by sa mala riadiť pravdou a láskou. Jeho život si treba pripomínať, pretože ostáva inšpiráciou i dnes v každom smere. Podpredsedníčka Spoločnosti M.R. Štefánika privítala jej členov ale aj ostatných prítomných. Zdôraznila význam nezabúdať a pripomínať si neustále „najväčšieho Slováka“.  Uchovať na neho a jeho rodný kraj pamiatku, vyhnúť sa nevďaku a straty historickej pamäti,  nech zostane navždy uchovaný v našich srdciach.

Jana Poláková, Miestny odbor MS Trenčín

 

2023-05-15T15:57:50+00:0015 mája 2023 |Trenčiansky kraj|
X