V Partizánskom nezabúdame


//V Partizánskom nezabúdame

Dôležitým a kľúčovým medzníkom v našich dejinách bol bezpochyby vznik Česko-Slovenska dňa 28. októbra 1918. Miestny odbor MS v Partizánskom si 103. výročie jeho vzniku pripomenul položením kytíc v Parku M. R. Štefánika. Položením kytíc na znak vďaky sme si tak uctili všetkých tých, ktorí stáli pri zrode spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na podujatí boli okrem primátora a členov mestského zastupiteľstva prítomní aj žiaci základných a materských škôl spolu s členmi MO MS v Partizánskom a širšou verejnosťou.

Pietna spomienka bola sprevádzaná pásmom hudby a príhovorov.  Spomínať na významné a kľúčové udalosti našej histórie si uvedomujú aj pedagógovia základných škôl, ktorí sa snažia v žiakoch rozvíjať národné povedomie a cítenie. Byť  hrdý na náš národ, našich predkov a ich históriu. V dnešnej rýchlej digitálnej dobe na veľa vecí zabúdame. V miestnom odbore sa snažíme, aby sme hlavne deti a mládež zapájali do takých aktivít, ktoré povedú k ich poznaniu dejín a aj takto zvyšovali národné povedomie mladej generácie. Primátor mesta vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť dvoch dátumoch, ktoré stáli pri zrode moderného spoločného štátu. Predsedníčka miestneho odboru Eva Nahálková zdôraznila dôležitosť odovzdávania pomyselnej národnej pochodne ďalej, mladším generáciám.

                                                                                             Eva Nahálková

Predsedníčka MO MS Partizánske

2021-11-04T13:16:11+00:004 novembra 2021 |Trenčiansky kraj|
X