V Poprade sa konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí


//V Poprade sa konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí

Dňa 15.2. 2024 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konalo podujatie Oblastného pracoviska MS v Poprade, Odboru školstva, mládeže a športu mesta Poprad a Centra voľného času – 25. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v prednese slovenských povestí. Všetkým organizátorom, účinkujúcim aj učiteľom ďakujeme za vynaložené úsilie, víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať v Prešove.

Hodnotné ceny – knižné publikácie súťažiacim venovalo Oblastné pracovisko MS Poprad, ako aj Podtatranská knižnica v Poprade. Týmto ďakujem vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu Ľ. Barancovej za výbornú spoluprácu s Maticou slovenskou. Teší ma tiež skutočnosť, že Oddelenie kultúry mesta Poprad poskytlo všetkým súťažiacim vstupy na divadelné predstavenie v priestoroch Domu Kultúry v Poprade. Samozrejme, v neposlednom rade ďakujem patrí aj  Z. Hudákovej, ktorá je spoločne s  M. Hanom autorkou iniciatívnej skladačky – itineráru (návodu) pre recitátorov pod názvom „Ako potešiť Šalianskeho Maťka“. Ide o metodickú pomôcku pre učiteľov, ako žiakov pripraviť na danú súťaž v slovenských povestiach.

Výsledky:

I. kategória

  1. Pavol Bartoš – Life Academy – Súkromná základná škola, Poprad
  2. Juraj Lačný – SŠ Dominika Tatarku, Poprad
  3. Soňa Andrášová – Spojená škola Mierová, Svit

II. kategória

  1. Nela Neupauerová – Spojená škola, Letná, Poprad
  2. Tamara Barillová – ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad
  3. Sofia Čáni – Spojená škola Mierová, Svit

III. kategória

  1. Alexandra Lajošová – Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
  2. Adrián Solus – Základná Škola Spišská Sobota, Poprad
  3. Linda Turočeková – Gymnázium, Kukučínova, Poprad

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., vedúci OP MS Poprad

 

 

 

 

 

2024-02-16T11:25:58+00:0016 februára 2024 |Prešovský kraj|
X