V Prešove sa opäť tancovalo i spievalo


//V Prešove sa opäť tancovalo i spievalo

V mesiaci jún sa už tradične koná v Prešove podujatie venované šarišskému i rusínskemu folklóru. Ani tento rok to nebolo inak a už po pätnástykrát sa konalo podujatie s názvom Folklór Prešov. Jeho hlavným organizátorom je už tradične Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove a spoluorganizátormi sú aj Dom MS v Prešove, Mesto Prešov, PKO Prešov, Rusínska obroda na Slovensku i KULTMINOR.

Folklórne slávnosti sa v tomto roku konali pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej a aj vďaka ústretovosti PKO dňa 13. 6. 2019 na Hlavnej ulici v Prešove. Krásne počasie nám pomohlo, aby sme pri sledovaní skvelých vystúpení folklórnych súborov, skupín i sólových spevákov z Prešova a jeho okolia prežili neobyčajné zážitkové popoludnie.

V úvode podujatia zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej sa slova ujal predseda MO MS v Prešove Ing. Pavol Kleban, ktorý postupne privítal všetkých hostí, najmä predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, riaditeľku DMS Prešov Mgr. Slávu Jurkovú i riaditeľku PKO Prešov Mgr. Editu Hudákovú. Po úvodnom privítaní odovzdal predseda MO MS slovo predsedovi Matice slovenskej, ktorý v príhovore vyzdvihol potrebu udržiavania tradícií a zvykov prostredníctvom hudby, spevu i tanca z tých-ktorých oblastí Slovenska. Pripomenul i významné výročia Matice slovenskej, osobností Slovenska a ďalších udalostí, ktoré boli pre náš štát dôležité, a preto významné. Potom sa ujala slova aj riaditeľka PKO Prešov, ktorá popriala Matici slovenskej mnoho podobných vydarených podujatí a poďakovala sa za doterajšiu spoluprácu. Prítomným zaželala prežitie príjemného umeleckého zážitku. Podujatie moderovala a milým slovom povzbudila účinkujúcich naša skvelá moderátorka Stanislava Lackaňová.

Program jubilejného ročníka podujatia bol naozaj bohatý a diváci si mali z čoho vyberať. Naše pozvanie prezentovať sa na podujatí prijali DFS Pantlička pri ZŠ Fintice, DFS Šarišanček, DFS Solivarik, DFS Zvonček pri ZŠ Ľubotice, FS Solivarčan, FS Javorina z Malého Šariša, FS Kendičan z Kendíc, FS Kelemeske furmani z Ľubotíc, DFS Záborský zo Župčian a so sólovým spevom sa nám predstavili Marek Mochnáč, Rút Pajorková, manželia Ňachajovci z Podhradíka, ako aj dlhoročná matičiarka Eva Hrabková.

Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a svedčilo o zachovávaní nášho tradičného ľudového dedičstva, ktoré má, našťastie, aj dnes svojich pokračovateľov. Jeho prezentáciou bolo aj toto podujatie, keďže sa na ňom predstavilo mnoho detských či mládežníckych súborov. Vďaka nim a ostatným účinkujúcim diváci mohli vidieť, počuť a napokon sa aj utvrdiť v tom, že naša kultúra bude navždy živá, že naše zvyky a tradície budú robiť radosť aj ďalším generáciám. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

Foto: Bc. Marko Gajdoš,
referent DMS Prešov

2019-07-15T16:19:01+00:0015 júla 2019 |Prešovský kraj|
X