V Sečovciach uviedli modrou soľou do života brožúrku k storočnici založenia miestneho odboru


//V Sečovciach uviedli modrou soľou do života brožúrku k storočnici založenia miestneho odboru

Nedeľný daždivý podvečer 18.9.2022 sa v Sečovciach niesol v znamení spomienok na storočnú činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Sečovciach. Spoluorganizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Sečovciach bol Dom Matice slovenskej v Košiciach. Modrou soľou do života slávnostne uviedli brožúrku MO MS v Sečovciach riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková a predsedníčka MO MS v Sečovciach Jana Čižmárová. Výročie vzniku miestneho odboru bolo už síce v roku 2021, ale osláviť sa kvôli nám známym okolnostiam nemohlo. Slávnostného podujatia sa zúčastnil primátor mesta Sečovce  Dominik Frajkor a člen Výboru Matice slovenskej Michal Matečka.

Podujatie moderovala Mária Lehončáková, ktorá privítala všetkých prítomných a následne odovzdala slovo riaditeľke Domu Matice slovenskej v Košiciach Martine Matečkovej. Tá vo svojom príhovore zdôraznila jednotu dvoch krídiel slovenského národného hnutia, ktorá vydláždila cestu k vzniku Matice slovenskej a jej pretrvaniu. Zároveň vyzdvihla vytrvalosť  členov miestneho odboru, vďaka ktorým sa mohlo osláviť krásne jubileum: „Oceňujem všetkých, ktorí sa na dobrovoľnej  báze podieľali na matičnom živote vo vašom meste. Mnohokrát to bola ťažká a namáhavá úloha, ale vytrvali a predávali fakľu horiacu matičným ohňom ďalej.“ Vyjadrila nádej nad tým, že túto fakľu súčasní sečovskí matičiari predajú ďalším generáciám, aby sa mohla začať éra ďalšej storočnice.

V kultúrnom programe zahrala na husliach skladbu Ave Maria od Vladimíra Vavilova žiačka 1 roč. ZUŠ v Sečovciach Patrícia Šalatová s klavírnym doprovodom Mgr. Jána Urbana, Dis. art. Zimnou piesňou od Luda Kuruca potešila srdcia prítomných Nikola Jenčíková, žiačka 3 roč. ZUŠ.

V ďalšom moderovanom vstupe Mária Lehončáková priblížila hosťom štruktúru brožúrky, ktorá pozostáva z nasledujúcich kapitol: Vznik a rozvoj v medzivojnovom období, V dobe Slovenského štátu, V povojnovom období a za komunistického režimu, Oživenie a vývoj spolku po roku 1989. V krátkosti zhrnula najdôležitejšie udalosti z dlhej storočnej činnosti Miestneho odboru v Sečovciach.

Pamätný list odovzdala Jana Čižmárová riaditeľke DMS Košice Martine Matečkovej, ktorej poďakovala za výdatnú pomoc pri skompletizovaní brožúrky, grafickej príprave a jej finálnom spracovaní pre tlač a riaditeľke DMS Michalovce Karin Obšatníkovej, ktorej poďakovala za predchádzajúcu pomoc, nakoľko okres Trebišov od roku 2022 patrí do územnej pôsobnosti DMS Košice.

Záverom zaželala predsedníčka svojim sečovským matičiarom „aby ich srdcia horeli za národnú vec v duchu matičnej hymny „Kto za pravdu horí“ čo najdlhšie, minimálne ďalších sto rokov“.

Modrú soľ si Jana Čižmárová pri krste zvolila pre jej význam. Symbolizuje prírodné bohatstvo a more. Matičná činnosť je rovnako potrebná ako soľ, široká a duchovne hlboká ako more, súvisiaca s úprimnosťou, s ktorou uchovávame duchovnú kultúru.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

Foto: Blažej Béda

 

2022-10-04T11:30:27+00:004 októbra 2022 |Košický kraj|
X