V Žarnovici behalo 142 žiakov ZŠ


//V Žarnovici behalo 142 žiakov ZŠ

Po roku sa opäť konala športová súťaž pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, ktorá sa už zaužívala aj pod názvom „Beh zdravia“. Bolo to už po dvanástykrát čo toto športové podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, v spolupráci so Základnou školou na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici. V areáli tejto ZŠ, 28. mája predpoludním, tentoraz súťažilo spolu 142 žiakov 1. až 4. ročníka tejto školy, čo bolo o 23 viac ako minulý rok. Z toho bolo 74 chlapcov a 68 dievčat.

Za veľmi pekného, ale aj teplého, ba až dusného počasia, sa na štartovnú čiaru postupne, podľa ročníkov, postavili zvlášť chlapci i dievčatá. Všetci mali rovnako dlhú trať, a to 250 metrov. Opäť začínali najmladší – prváci.

No a tieto trojice boli v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie :

  1. ročník:

– chlapci (23 súťažiacich): 1. Alex Ivanovič (1.B), 2. Ján Sekereš (1.A), 3. Tomáš Palovič (1.C)

– dievčatá (18): 1. Karolína Hlavačková (1.A), 2. Katarína Michňová, 3. Karin Škreňová (obe 1.B)

  1. ročník:

– chlapci (20): 1. Mário Truska (2.A), 2. Michal Ťažký (2.B), 3. Martin Kabina (2.C)

– dievčatá (22): 1. Radoslava Miháliková (2.C), 2. Agáta Tokárová (2.A), 3. Dorota Zajacová (2.B)

  1. ročník:

– chlapci (18): 1. Tomáš Šaliga (3.B), 2. Michal Garaj (3.A), 3. Pavol Tobias (3.B)

– dievčatá (19): 1. Miroslava Miháliková (3.A), Erika Miháliková (3.C), 3. Nicol Sekerešová (3.B)

  1. ročník:

– chlapci (13): 1. Sebastián Mayer, 2. Michael Ziman (obaja 4.C), 3. Jerguš Nemec (4.B)

– dievčatá (9): 1. Radoslava Marušková, 2. Monika Kašková (obe 4.C), 3. Alžbeta Hrnčiarová (4.B).

Všetky tieto trojice boli odmenené medailou a omaľovánkou, ktorej vydavateľom bola MS. Výsledky vyhlásila členka DV Katarína Šavoltová (bola hlavnou rozhodkyňou), medaily odovzdal tajomník MO MS Jozef Piecka (štartoval súťažiacich) a omaľovánky Radoslava Pacalajová (členka MO MS bola rozhodkyňou v cieli). Všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť v podobe Brumíka, aby si doplnili vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Počas celej súťaže aj tentoraz vládla veľmi dobrá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky. No a bolo prítomných aj niekoľko rodičov i starých rodičov súťažiacich žiakov. Zaujímavou bola skutočnosť, že súťaž mala aj medzinárodnú „príchuť“, keď medzi súťažiacimi boli aj niekoľkí Ukrajinci.

Za toto športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým dvom hlavným organizátorkám, ktorými boli vychovávateľky ŠKD Radomíra Pacalajová a Katarína Šavoltová. Samozrejme, že súťaž mohla byť zorganizovaná len vďaka pochopeniu vedenia školy. Poďakovanie patrí zvlášť všetkým triednym učiteľkám 1. až 4. ročníka, ktoré zabezpečili účasť jednotlivých tried.

MO MS Žarnovica tak ďalším tohtoročným podujatím, konaným v súlade s plánom, športovou formou priblížil žiakom Maticu slovenskú. O tom, že bolo opäť úspešné, niet pochýb. No a súťaž bola už tradične vlastne aj prvým podujatím v Žarnovici pri príležitosti MDD, keď sa konala len 4 dni pred ním.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

Text k foto:

1 – Prví štartovali žiaci 1. ročníka

2 –  Druháčky v cieli

3 – 23 najúspešnejších súťažiacich (chýba T. Palovič), spoločne s hlavnými

organizátorkami R. Pacalajovou (vľavo) a K. Šavoltovou

2024-05-30T11:39:58+00:0029 mája 2024 |Banskobystrický kraj|
X