V Žarnovici súťaž pre žiakov s novým rekordom


//V Žarnovici súťaž pre žiakov s novým rekordom

Po dvoch rokoch, keď pandémia znemožnila jej zorganizovanie, sa opäť mohla konať súťaž pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Zhodou okolností to bolo už po desiatykrát čo to športové podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, v spolupráci so Základnou školou na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici. V areáli ZŠ, v posledný májový piatok predpoludním, tentoraz súťažilo spolu až 144 žiakov I. stupňa, z toho bolo 77 chlapcov a 67 dievčat zo ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici. Pred dvomi rokmi spolu síce súťažilo až 147 žiakov, ale z toho bolo 33 z II. stupňa, takže tohtoročná účasť žiakov z I. stupňa, predovšetkým pre ktorý je od začiatku určená, bola novým rekordom. No a za zmienku stojí aj fakt, že bola tentoraz aj s medzinárodným nádychom, pretože sa jej zúčastnili aj traja (dvaja chlapci a jedno dievča) z Ukrajiny i jeden Vietnamec.

Za príjemného počasia sa na štartovnú čiaru postupne (podľa ročníkov) postavili zvlášť chlapci i dievčatá. Tentoraz začínal štvrtý ročník, ktorý mal trať dlhú 280 metrov a rovnako takú mal aj tretí ročník. Druháci i prváci, ktorí štartovali ako poslední, bežali o 20 metrov menej.

No a ktoré trojice boli tentoraz v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie?

  1. ročník:

– chlapci (19 súťažiacich): 1. Michal Garaj, 2. Martin Kotlár (obaja I.A), 3. Roman Krivjančin (I.B)

– dievčatá (26): 1. Erika Miháliková (I.C), 2. Mirka Miháliková, 3. Michaela Habláková (obe I.A)

  1. ročník:

– chlapci (16): 1. Sebastián Mayer (II.C), 2. Jerguš Nemec, 3. Damián Oslanec (obaja II.B)

– dievčatá (16): 1. Michaela Kaliaková (II.C), 2. Sabina Zúbeková (II.A), 3. Alžbeta Hrnčiarová (II.B)

  1. ročník:

– chlapci (18): 1. Ján Mayer, 2. Samuel Vallner (obaja III.A), 3. Aleš Kaliak (III.C)

– dievčatá (9): 1. Hana Dudová (III.C), 2. Viktória Pánová (III.A), 3. Petra Maslenová (III.B)

  1. ročník:

– chlapci (24): 1. Boris Maričák (IV.A), 2. Adrián Búry (IV.B), 3. Jakub Kaška (IV.A)

– dievčatá (16): 1 Simona Kopecká, 2. Veronika Kotlárová, 3. Hana Pavolová (všetky IV.A).

Tieto trojice boli odmenené medailou a prvé dva ročníky pexesom, ktorého vydavateľom bola MS, tretiaci odznačikom MS a štvrtáci tužkou MO MS Žarnovica. Ocenenia odovzdal tajomník MO MS Jozef Piecka spoločne s predsedníčkou DV MO Darinou Nikodémovou. Všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť, aby si doplnili vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Počas celej súťaže aj tentoraz vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky.

Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke, ktorou bola vychovávateľka ŠKD Radomíra Pacalajová (členka výboru MO MS) i jej kolegyni Kataríne Šavoltovej (členke DV MO MS).  Samozrejme, že súťaž mohla byť zorganizovaná len vďaka pochopeniu vedenia školy. Poďakovanie patrí zvlášť všetkým triednym učiteľkám I. stupňa, ktoré zabezpečili účasť jednotlivých tried.

MO MS Žarnovica tak ďalším tohtoročným podujatím, konaným presne podľa plánu, športovou formou priblížil žiakom Maticu slovenskú. O tom, že bolo opäť úspešné, niet pochýb. A počet súťažiacich je dôkazom, že je oň záujem.  Rekordná účasť bola aj potvrdením z roku 2013 dobrej myšlienky Mgr. Melánie Ceizelovej, ktorá žiaľ už nie je medzi nami, organizovať takéto športové podujatie Súťaž bola vlastne aj prvým podujatím v Žarnovici pri príležitosti tohtoročného MDD.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Žiačky 4. ročníka pred cieľom

24 ocenených súťažiacich

2022-05-30T14:11:13+00:0030 mája 2022 |Banskobystrický kraj|
X