Valčianski matičiari snemovali


//Valčianski matičiari snemovali

Prítomných privítal úvodným slovom predseda MO Vladimír Povoda. Hymnickou piesňou Kto za pravdu horí v podaní Spevokolu Valčan a takmer 80 členného pléna otvorili Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej.  Toho roku sa nieslo v duchu  90. výročia jeho založenia. Deväťdesiatročnou históriou miestneho odboru previedla Ing. Povodová. Spomienka na prvého predsedu učiteľa Jozefa Matulu, ktorý zahynul v bojoch počas SNP, v prítomnosti jeho dcéry Márie Haštovej rod. Matulovej, vyvolala emócie. Prevzala z rúk tajomníka MS Viliama Komoru Cenu predsedu Matice slovenskej In Memoriam. Životné osudy Jozefa Matulu priblížila Gitka Durčányová. Cenu predsedu obdržal aj Ján Lučan za oživenie činnosti MO MS vo Valči. Za dokumentačnú činnosť a súčinnosť pri oživení MO MS bola udelená Bronzová cena Matice slovenskej Jaromírovi Meriačovi. Aktívni členovia a Spevokol Valčan obdržali pamätné listy a upomienkové ceny. Rokovanie pozdravil a prihovoril sa aj starosta obce Valča Štefan Keltoš a tajomník Matice slovenskej Viliam Komora. V priebehu rokovania vystúpil niekoľkými piesňami spevokol Valčan a recitáciou oživila Vierka Švecová. Po vyčerpaní programu a diskusii na záver padlo vhod pripravené občerstvenie. Matičiari sa rozchádzali s jasným plánom bohatej činnosti do budúceho matičného roku.

Jaromír Meriač

 

2024-05-15T13:00:50+00:0015 mája 2024 |Žilinský kraj|
X