Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici


//Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici

30. júna 2021 sa v jedálni ZŠ na Ul. Fr. Kráľa konalo Valné zhromaždenie, v súčasnosti 109-členného Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Ako hosť sa ho zúčastnil I. podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska.

Po hymne SR a úvodných formalitách boli odovzdané ocenenia MS, ktoré boli udelené pri príležitosti 100. výročia vzniku a 30. výročia obnovenia MO MS a nemohli byť odovzdané v minulom roku. Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS bola Medaila Predsedu MS udelená In memoriam Márii Sedliakovej a Strieborná cena MS Mgr. Melánii Ceizelovej, taktiež In memoriam. Ocenenie M. Sedliakovej prevzal jej syn Marián a ocenenie Mgr. M. Ceizlovej jej manžel Pavel. Najvyššie ocenenie MS – Zlatú cenu MS, za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS prevzala Mária Balážová a rovnako bola ocenená aj Spevácka skupina Prameň, za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby. Aj tieto ocenenia odovzdal I. podpredseda MS, ktorý následne MO odovzdal aj Mimoriadnu cenu MS.

Predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová predniesla správu o činnosti v minulom roku a taktiež „stručnú“ informáciu o činnosti od minulého VZ, ktoré bolo v januári 2017. Práve táto informácia bola v rámci programu najdlhšia a hoci bola len heslovitá, bola jasným dôkazom o všestrannej a bohatej činnosti MO. A zvýšil sa aj počet členov, veď pred 4 rokmi ich bolo len 87.

Členom, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných okrúhlych jubileí (50, 55, 60, 65,70, 75, 80 a 85 rokov) odovzdali písomné blahoželanie a malý vecný darček.

V diskusii Mgr. M. Hanuska o. i. uviedol, že MS má v súčasnosti 28.000 členov a MO MS Žarnovica, nielen počtom členov, ale aj svojou činnosťou patrí medzi päticu najlepších v kraji. Informoval o príprave VZ MS a doteraz známych nominantoch na predsedu MS, Výboru MS, predsedu DV MS a členov DV MS. Tiež vyzval členov, aby nestratili entuziazmus.

 VZ sa zúčastnilo 59 členov, čo je nadpolovičná väčšina, bolo teda uznášania schopné. Za predsedníčku MO bola opätovne zvolená Mgr. Anna Benčatová, ktorá bola zvolená aj za delegátku na VZ MS. Za členov výboru MO boli opätovne zvolení: Mária Balážová, Elena Debnárová, Roland Hanus, Ing. Jozef Piecka a Bc. Renáta Štefanková. Novou členkou je Radomíra Pacalajová a za náhradníka bol zvolený Marián Sedliak. Za predsedníčku DV MO bola opätovne zvolená Mgr. Darina Nikodémová. členkou DV bude opäť aj Katarína Šavoltová a novou členkou DV Anna Mašíčková. VZ schválilo nomináciu JUDr. Mariána Gešpera za predsedu MS. Do Výboru MS schválilo nomináciu Ing. Branislava Husára (MO Zvolen), Ing. Jozefa Piecku (MO Žarnovica) a Mgr. Filipa Púpalu (MO Tisovec). Za predsedu DV MS schválilo nominovať PhDr. Martina Fejka, no na členov DV MS nedalo VZ žiadnu nomináciu.

Prítomní schválili aj základný 11-bodový plán na 2. polrok tohto roku, ktorého konkrétne plnenie bude závislé nielen od aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie, ale aj od finančných možností. Tie sú však v súčasnosti veľkým otáznikom, pretože MO doslovne „bojuje“ ešte s minuloročnou veľmi zlou situáciou, keďže chýbala najmä dotácia od mesta. V rámci plánu je to napr. už v mesiaci júl účasť SSk Prameň na festivale Rodinné tradície, či Národnom výstupe na Sitno. Prameň by mal vystupovať na Dňoch mesta v septembri. V tom istom mesiaci predpokladajú zorganizovať aj tradičnú športovú súťaž pre deti I. stupňa ZŠ a družstvo pokračovať v mestskej kolkárskej lige. V pláne majú aj jesennú matičnú vychádzku do okolia, spomienku na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy i kolkársku súťaž pre svojich členov.

Vyše dvojhodinové VZ ukončili Hymnou MS. Po ňom bolo ešte úvodné zasadnutie výboru v novom zložení.

Ing. Jozef Piecka

Foto: Ing. Juraj Benčat

Bez jazykovej korektúry

2021-07-19T14:56:43+00:0019 júla 2021 |Banskobystrický kraj|
X