Vatra 2019V Galante na 27. výročí Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a druhej prehliadke speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty zneli nádherné slovenské ľudové piesne okrášlené krojmi spevákov

Historickú udalosť keď, Slovenská národná rada 17. 7. 1992 prijala dokument, ktorým vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu, a tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. Obyvatelia Galanty a jej okolia si to 19. 7. 2019 už 27-krát pripomenuli Vatrou zvrchovanosti.

Na tohtoročnom podujatí sa uskutočnil už druhý ročník prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty. Na prehliadke sa zúčastnilo 9 súborov, čo je o 2 viac a je to veľkým povzbudením aby sa z nej stala tradícia. Do átria Domu Matice slovenskej v Galante prišlo okolo 250 občanov, ktorí si s úctou pripomenuli prijatie Deklarácie o zvrchovanosti.

Po hymne SR privítala prítomných riaditeľka Domu MS Z. Gažová, v závere privítania poukázala na význam prijatia deklarácie. Moderátorka p. E. Kmeťová, členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí: predsedu DV MS p. Štefana Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú, predsedníčku KR MS Trnavského kraja.

Ako spoluorganizátorov podujatia privítala p. Jaroslava Barcaja, predsedu krajskej organizácie SNS Trnava, p. Romana Kusého za OO SNS Galanta, p. Slávku Kramárovú – dlhoročnú predsedníčku OO SNS Galanta, p. Igora Slobodu podpredsedu OO Smer SD Galanta, p. Jozefa Janského, predsedu Obl. výboru SZPB Galanta.

Predseda DV MS Štefan Martinkovič vo svojom príhovore pozdravil organizátorov, sestry a bratov matičiarov, Slovákov a Slovenky, všetkých prítomných občanov a priaznivcov Matice slovenskej: „Predovšetkým moje milé kolegyne a kolegovia speváci a harmonikári, ktorých srdečne osobitne pozdravujem nie len menom svojím, ale aj celého Ústredia MS. Veľmi sa teším, že budeme tu dnes počuť prekrásne slovenské ľudové piesne, ktoré majú hlbokú dlhoročnú tradíciu a sú odkazom kultúrneho dedičstva našich predkov.“

Štefan Martinkovič podčiarkol význam deklarácie a jej pripomenutie je pekná myšlienka žijúca 27 rokov. „Keď som počúval hymnu, či sme sa prebrali, alebo aby sme nezaspali. Mám taký dojem, že to bude potrebné ešte aj na dlhší čas, aby sme odolávali procesom globalizácie a liberalizácie. Všetci máme povinnosť a právo, lebo Slováci sú národ štátotvorný, musia svoj štát budovať, udržiavať a chrániť. Naša mladá generácia – mladí matičiari – sa musia neustále vzdelávať, aby boli hrdými Slovákmi, dôstojnými nástupcami svojich predkov…“ povedal.

Predseda MO MS v Galante p. P. Lehotský vo svojom príhovore doplnil, že dnešným podujatím vzdávame úctu aj SNR z rokov meruôsmych, ktorá 10. 9. 1849 vyhlásila memorandum na vytvorenie Slovenskej korunnej zeme a všetkým dobrovoľníkom, ktorí za tento cieľ aj bojovali.

Dedičstvo našich predkov si už druhý rok pripomíname prehliadkou speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty. Repertoár ich piesní nám dokladuje kultúru našich predkov, zachováva a odovzdáva naše krásne ľudové piesne ďalším generáciám.

Kroje speváckych súborov, to je umenie a nádhera v každej ozdobe na plátne. Mali ju v srdciach naše babičky, prababičky a ich dedičstvo je zachované a vidíme ho v krojoch súborov aj dnes.

Ďakujem našim cteným hosťom za ich prítomnosť a príhovory. Pokladám si za povinnosť poďakovať sa aj sponzorom: Komisii kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante, DMS Galanta, KR SNS Trnavského kraja, OO Smer-SD Galanta za ich podporu. Pri odovzdávaní pamätných diplomov speváckym súborom predseda MO MS Galanta P. Lehotský poďakoval Ing. Ľubomírovi Kmeťovi, vedúcemu projektu dnešného podujatia, všetkým členom MO MS, členom výboru a DMS za ich obetavú a nezištnú prácu pri príprave a organizácii vatry zvrchovanosti a druhého ročníka prehliadky speváckych súborov v Galante.

Predseda Obl. Výboru SZPB p. J. Janský oslovil účastníkov podujatia ako priateľov, lebo SZPB a MS má zmluvu o spolupráci na spoločných podujatiach, podpísanú pred piatimi rokmi. Na spoločných podujatiach chceme dať najavo okoliu, v ktorom žijeme, že je veľa Slovákov a Sloveniek, ktorí si vážia zásluhy pozostalých z bojov hurbanovských dobrovoľníkov, z 1. svetovej či 2. svetovej vojny za našu vlasť a nedáme si ju zobrať…

Z prejavov sú zaznamenané krátke výpisky podrobný zvukový záznam a foto-reportáž je na www.momsga.eu

P. Lehotský,
foto: Ľ. Kmeť. Z. Tóth

Uľančanka

Švermovanka

Nádej

Rozmarín

Šúrovanka

Pustakerčanka

Slnečnica

Krojovanka

Važina

Važina – hudba

Zapálenie Vatry

Vatra – „Kto za pravdu horí…“

Súbory – spoločná fotografia

Vatra + Rozmarín + Uľančanka

 

 

2019-07-24T15:29:33+00:0024 júla 2019 |Trnavský kraj|
X