Vatra Ústavy v Abraháme …


//Vatra Ústavy v Abraháme …

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme za  finančnej podpory Obce Abrahám zorganizoval dňa 31. augusta 2022 v predvečer sviatku Dňa Ústavy SR  v priestoroch športového areálu podujatie „Vatra Ústavy SR „.

Podujatie otvorila po 19,00 hod. predsedníčka MO MS Anna Klementová, ktorá privítala hostí a ostatných účastníkov podujatia.

Medzi hosťami bol aj kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Martin Červenka,  starosta obce Ratkovce, členovia družobného MO Matice slovenskej Veľké Úľany s predsedom Michalom Garajom, čestný člen MO MS v Abraháme Mgr. Štefan Murárik s manželkou,  bývalý starosta obce Voderady Ing. Marek Turanský, starosta obce Ing. Igor Németh a poslanci OZ v Abraháme.

Pred zapálením vatry sa prihovoril účastníkom starosta obce Ing. Igor Németh a po ňom Ing. Martin Červenka. Na živo sme spoločne    zaspievali hymnu Slovenskej republiky a obidvaja rečníci spoločne  zapálili Vatru Ústavy za účasti veľkého množstva obyvateľov našej obce a ďalších návštevníkov.

Program pokračoval losovaním tomboly, nakoľko do každej domácnosti bola doručená pozvánka, ktorá bola    po napísaní č.d. na zadnej strane a vhodení do osudia zlosovateľná. Ceny do tejto tomboly venoval MO MS, Obec Abrahám a POD Abrahám. Určite sme našim obyvateľom urobili radosť, čo bolo aj jej účelom.

Potom už pokračovala zábava pri hudbe, ktorú zabezpečil  DJ Igor Baďurík. Do polnoci sa účastníci mohli zabávať, občerstviť varenou klobásou, špekáčikom, kvalitným družstevným vínom, rôznymi nealkoholickými nápojmi, slaným pečivom, ktoré v bufetoch predávali naše matičiarky.

Čo dodať na záver: „ Veľmi dobrá akcia, pod ktorú sa podpísalo výborné počasie, množstvo účastníkov, výborná nálada a spokojnosť organizátorov“.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

 

 

2022-09-05T15:47:58+00:005 septembra 2022 |Trnavský kraj|
X