Vatra zvrchovanosti 2019 v Košiciach


//Vatra zvrchovanosti 2019 v Košiciach
  1. výročie prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Júl patrí už každoročne vatrám zvrchovanosti. Po celom Slovensku si pripomíname prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992. Tento rok je to už 27. výročie. Košickí matičiari sa pri tejto príležitosti stretávajú každoročne už od založenia tejto tradície. A inak tomu nebolo ani tentoraz. Podujatie zorganizovali spoločne Miestny odbor Matice slovenskej Košice, Dom Matice slovenskej Košice a Miestny úrad mestskej časti Košice-Sever. Zúčastnili sa aj členovia Združenia vojnových poškodencov a invalidov na Slovensku na čele s predsedom oblastného výboru Františkom Minarčikom.

Moderátorkou podujatia bola Mária Tomášová, poslankyňa v Mestskej časti Košice-Sever, ktorá v úvode privítala hostí, aby následne uviedla spevácku skupinu Matičiarky, s ktorou si všetci prítomní zaspievali slovenskú štátnu hymnu. Po hymne predniesol príhovor predseda MO MS Košice Michal Matečka. Priblížil nám symboliku ohňa a históriu zapaľovania vatier v minulosti. Zapaľovanie ohňov je staré ako ľudstvo samo. Konkrétne čo sa týka zapaľovania vatier, poznáme zbojnícke vatry, v slovanskej mytológii známe jánske ohne, ktorých tradícia pretrváva dodnes, partizánske vatry pripomínajú Slovenské národné povstanie a v neposlednom rade sa ohne zapaľovali aj pri blížiacom sa nebezpečenstve. Predseda ďalej vyzdvihol práve Vatru zvrchovanosti ako symbol slobody pre Slovákov, pretože po mnohoročnom snažení a túžbe Slovákov po samostatnosti sa táto snaha začínala v roku 1992 napĺňať.

Kultúrne nás svojimi krásnymi ľudovými pesničkami obohatila spevácka skupina Matičiarky, ku ktorej sa občas pripojili aj zúčastnení. Na záver programu, ako už je zvykom, zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Potom sa zapálila naša tohtoročná vatra zvrchovanosti.

Nech oheň tejto vatry horí naďalej v srdciach Slovákov ako symbol slobodného samostatného a suverénneho Slovenska, aby sa ani v budúcnosti nezabudlo na tento významný pamätný deň.

Vatra zvrchovanosti je pre košických matičiarov obľúbené podujatie, o čom svedčí aj početná účasť. Po hlavnom programe zúčastnení ešte pokračovali v priateľských debatách spojených aj s ochutnávkou koláčov, ktoré pripravili šikovné gazdinky pre toto podujatie.

Text a foto: Martina Matečková

Spevácka skupina Matičiarky

Spevácka skupina Matičiarky

Vatra zvrchovanosti

Zúčastnení hostia

2019-07-30T08:32:43+00:0030 júla 2019 |Košický kraj|
X