Vatra zvrchovanosti 2020 v Šamoríne a v Dunajskej Strede


//Vatra zvrchovanosti 2020 v Šamoríne a v Dunajskej Strede

Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky prijatá Slovenskou národnou radou presne pred dvadsiatimi šiestymi rokmi, 17. júla 1992, je historický dokument, ktorým sa za existencie česko-slovenskej federácie na reprezentatívnej slovenskej pôde vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Na oslavu prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR sa každoročne stretávajú občania našej vlasti pri vatrách, ktoré dostali názov Vatry zvrchovanosti.

Okolo ohňa sa zoskupovali už naši pradávni predkovia, oheň vytváral v nich pocit spolupatričnosti. Svetlom ohňa sa do sveta posielali správy dobré i zlé. Svetlom vatry sme pred 26 rokmi dali najavo svoju túžbu po štátnej zvrchovanosti. Čím viac sa vzďaľujeme od tohto historického dňa, tým viac si uvedomujeme závažnosť a posvätnosť tejto chvíle, ale aj jej opodstatnenosť. Teraz na znak úcty k všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o našu samostatnú SR, sme i my zapálili našu malú matičnú Vatru zvrchovanosti  17. júla v OP MS v Šamoríne a následne v Dome MS v Dunajskej Strede.

Slávnostné podujatia boli sprevádzané príhovormi predsedov MO MS, v ktorých odzneli najdôležitejšie historické fakty prijatia významného dokumentu, ktorý sa stal základom suverénneho štátu slovenského národa a súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol vznik samostatnej Slovenskej republiky.

V Dunajskej Strede vo svojom príhovore Monika Benkovská predsedníčka MO MS v Dunajskej Strede zdôraznila, že i v súčasnosti je potrebné pripomínať si sviatok zvrchovanosti, najmä dbať, aby si mladá generácia bola vedomá, akú hodnotu získala. Pripomenula tiež naše poďakovanie všetkým 113 poslancom, ktorí hlasovali za Deklaráciu, ale predovšetkým občanom Slovenska, ktorí si vtedajšiu parlamentnú reprezentáciu zvolili a dali jej tak možnosť tento historický akt naplniť. Členka výboru MO MS Ľudmila Bugárová predniesla text Deklarácie a Jaroslava Bukvišová nádhernú báseň Naše prianie Slovensku. Po zapálení vatry zvrchovanosti sa o podvečernú zábavu postaral spevácka skupina Slnečnica, ktorá veselými piesňami naplnila naše srdcia radosťou a pritiahla naše nohy k tancu až do neskorých večerných hodín.

V Šamoríne spevácka skupina Lipa pripravila program na spríjemnenie podujatia predstavila široký výber slovenských ľudových piesní. Keď sa začalo stmievať, za veselia, radosti a očakávania boli zapálené Vatry zvrchovanosti .

Do neskorých nočných hodín boli vatry dejiskom debát o slovenskej štátnosti, vlastenectve a plné otázok, ako sa zachová súčasná mladá generácia, pretože dnešná stredná a staršia generácia sa za tých 25 rokov nemá za čo hanbiť, naopak statočne niesla štafetu a Slovensko je úspešná krajina a môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli. Matičiari sa veľmi radi stretávajú pri tejto príležitosti. Vďaka a úcta patrí členom výboru MO MS v Šamoríne a E. Jandačkovej predsedníčke MO MS v Šamoríne, riaditeľke DMS v Dunajskej Strede Libuši Klučkovej a členom výboru MO MS v Dunajskej Strede na čele s predsedníčkou Monikou Benkovskou, manželmi Broszovými, a ďalšími matičiarmi za obetavú organizáciu podujatia, prípravu občerstvenia a príjemnú atmosféru.

V závere prítomní vyslovili nádej, že táto tradícia bude naďalej nasledovať a bude udržiavať pochodeň našej štátnosti.

Dom MS v Dunajskej Strede

 

2020-07-29T13:07:45+00:0029 júla 2020 |Trnavský kraj|
X