Vatra zvrchovanosti sa rozhorela aj v Košiciach


//Vatra zvrchovanosti sa rozhorela aj v Košiciach

„Kto je všade doma, nemá nikde domov. Kto sa domnieva, že vlasťou je celý svet,

v skutočnosti je bez vlasti.“ (Martin Rázus)

V Košiciach sme si v nedeľné popoludnie 19.7.2020 pripomenuli 28. výročie vyhlásenia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto podujatie prešlo od svojho vzniku zmenou miesta konania, od roku 2010 sa organizuje každoročne na Hornom Bankove.

Začiatok podujatia patril slovenskej štátnej hymne „Nad Tatrou sa blýska“ v podaní všetkých zúčastnených hostí. Úvodným slovom privítala hostí Daniela Hrehová, ktorá vyzdvihla dátum prijatia Deklarácie, ako významný deň, ktorý by mal byť zapísaný zlatými písmenami v našich  slovenských dejinách. Následne odovzdala slovo predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej Košice Michalovi Matečkovi. Ten v krátkosti zosumarizoval kroky, ktoré viedli k vyhláseniu Deklarácie a k následnej nevyhnutnosti a potrebe vzniku suverénnej a zvrchovanej Slovenskej republiky. Treba poznamenať, že nie všetci v národnej rade hlasovali za túto deklaráciu a nie všetci chceli, aby samostatná Slovenská republika vznikla. Záver príhovoru patril symbolike vatier, ktoré sú neodmysliteľne späté s pohanskými náboženskými systémami rôznych národov aj so samotnou históriou Slovanov i Slovákov. S krátkym prejavom vystúpil aj predseda oblastného výboru Združenia vojnových poškodencov a invalidov na Slovensku František Minarčik, ktorý zaspomínal aj na predchádzajúce Vatry konajúce sa ešte na Kojšovej holi.

O obohatenie programu v podobe ľudových pesničiek sa postaral spevácky súbor Severanky. Tie zaspievali najznámejšie slovenské ľudové pesničky, okrem iných asi najznámejšiu a najobľúbenejšiu „Slovensko moje, otčina moja“. Nakoniec zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“, ktorú sme si taktiež zaspievali všetci spoločne. Potom sa už pristúpilo k zapáleniu Vatry.

Finálnym bodom programu bola grilovačka, ktorú všetci prítomní prijali s nadšením. Severanky nezaháľali a počas grilovania naďalej svojimi piesňami spestrovali nedeľné popoludnie a lahodili sluchu zúčastneným.

Každoročne sa utvrdzujeme, že Vatra zvrchovanosti je najobľúbenejšie podujatie s historickým odkazom, ktoré sa koná vo voľnej prírode a po hlavnom programe sa nesie v duchu priateľského posedenia pri dobrej muzike.

   Michal Matečka

predseda MO MS Košice

2020-08-13T15:55:41+00:0013 augusta 2020 |Košický kraj|
X