Vďaka matičnej súťaži je tvorba Janka Kráľa každoročnou súčasťou Zlatých Moraviec


//Vďaka matičnej súťaži je tvorba Janka Kráľa každoročnou súčasťou Zlatých Moraviec

V mesiaci apríl rezonovalo meno štúrovca Janka Kráľa na viacerých podujatiach. Dvojsté výročie jeho narodenia si pripomenuli ako spisovateľov rodný Liptovský Mikuláš, tak aj mesto Zlaté Moravce, kde Kráľ prežil najväčšiu časť svojho života a poslednýkrát vydýchol. Víťazi regionálnej súťaže venovanej básnikovej pamiatke získali, okrem iných cien, aj zájazd do Banskej Štiavnice.

Dom Matice slovenskej v Nitre bol po štvrtýkrát súčasťou regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy Janka Kráľa, ktorej vyhlasovateľom, zakladateľom a hlavným organizátorom je Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce. Pomocnú ruku v organizácii podujatia výrazne podáva každoročne mesto Zlaté Moravce, MSKŠ Zlaté Moravce a Mestská knižnica Zlaté Moravce. Predsedníčkou hodnotiacej poroty mala opätovne tú česť byť riaditeľka Veronika Bilicová  Hodnotiace kreslá doplnili ďalšie dve členky –  Klaudia Ivanovičová, predsedníčka MO MS Zlaté Moravce a Dagmar Chrenková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí mesta Zlaté Moravce.

Už tradične v priestoroch Mestskej knižnice Zlaté Moravce zabojovalo o víťazné miesta spolu 26 recitátorov. U súťažiacich možno v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi badať posun najmä v udržiavaní aktívneho kontaktu s publikom, ale aj celkovo v kvalite prednesu. Prekvapila aj netradičná početná účasť mužského zastúpenia v súťaži. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa porota snažila kratším rozborom usmerniť ako súťažiacich, tak aj sprevádzajúcich pedagógov. Významným momentom tu bola prítomnosť regionálneho spisovateľa Miroslava Piusa. Esejista, autor odbornej literatúry,  poézie a prózy vyzdvihol myšlienku súťaže a pohľadom člena mnohých súťažných komisií okorenil tento rok súťaž o cenné rady.

Výrazným prínosom, ale aj odlíšením od iných súťaží je každoročná tvorba súťažnej kategórie nad 25 rokov. Tá dopĺňa ďalšie dve stabilné kategórie. Práve kategória dospelých vytvára priestor pre prirodzený medzigeneračný dialóg. Ukážky už vyzretých prednesov, jednak ovplyvnenými životnými skúsenosťami, zrelším vekom a obratnými recitačnými zručnosťami, sú jednoznačným obohatením pre prítomných súťažiacich študentov.

Tohtoročných víťazov čaká aj zaujímavý zájazd do Banskej Štiavnice, kde v zážitkovom dome Banka lásky spoznajú príbeh ďalšieho štúrovca Andreja Sládkoviča, zakladajúceho člena Matice slovenskej. Podujatie sa realizovalo s podporou mesta Zlaté Moravce a Matice slovenskej.

24.4.2022, v deň narodenia Janka Kráľa, si spomienkovou slávnosťou významné jubileum pripomenulo mesto Zlaté Moravce.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

VÝSLEDKY 4. ročníka regionálnej súťaže v prednese tvorby Janka Kráľa

I. kategória: do 15 rokov

  1. Tadeáš Ondrejka: Slovo, ZŠ sv. Don Bosca
  2. Rastislav Szeredy: Dva orly, ZŠ Pribinova
  3. Michal Mulica: Moja pieseň, ZŠ Mojmírova

II. kategória: od 15 do 25 rokov

  1. Kristína Šútorová: Návrat, Gymnázium J. Kráľa
  2. Filip Tonka: Šahy, Gymnázium J. Kráľa
  3. Simona Havranová: Kvet, Obchodná akadémia

III. kategória: nad 25 rokov

  1. Darina Turčániová: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
  2. Anna Kiššová: Slovenská duma
  3. Emília Páleniková: Orol vták

2022-05-17T12:12:03+00:0017 mája 2022 |Nitriansky kraj|
X