Večer so slovenskou ľúbostnou poéziou v Dome MS Galanta


//Večer so slovenskou ľúbostnou poéziou v Dome MS Galanta

Galanta, 21. 3. 2019

V rámci Svetového dňa poézie, ktorý bol vyhlásený pred 20 rokmi v Paríži na zasadnutí Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov, sa aj v Dome Matice slovenskej v Galante dňa 21. marca uskutočnil poetický večer.

Pozvanie prijala a programom nás sprevádzala pani Mária Schlosserová. Keďže prišla skôr, aby sa na prednes pripravila, navštívila aj Keramickú dielňu, kde práve pracovali deti MŠ Clementisove Sady, ktoré absolvujú v Dome MS kurz keramiky a mali práve posledné stretnutie. Po predstavení bola prvá reakcia detí: „Aká pekná pani“. A keď im pani Mária zarecitovala báseň vhodnú pre predškolákov, ani nedýchali. Žasla som a rozhodla som sa, že nasledujúce posedenia budú aj pre deti predškolského veku…

Hlavnou témou večera bol výber slovenskej ľúbostnej poézie. A bola to skvelá voľba. Keďže hudba a poézia patria k sebe, hrou na priečnej flaute umelecké slovo celý večer sprevádzala študentka Gymnázia Janka Matúšku v Galante Anetka Modrovičová.

Ďalšou účinkujúcou bola naša matičiarka, pani Alena Mária Kumprechtová, ktorá v úvode predstavila nášho vzácneho hosťa pani Máriu a potom v niekoľkých vstupoch prezentovala svoju vlastnú tvorbu, ale aj báseň Petra Kellnera-Hostinského Bojazlivá.
Pani Schlosserová v úvode hovorila o období romantizmu a začiatku 19. storočia, spomenula S. Chalupku, J. Kráľa, A. Sládkoviča, J. Bottu a aj Ľ. Štúra. Z neskorších autorov to boli Milan Rúfus a Pavol Strauss.
Z poetiek to bola tvorba Maši Haľamovej, z jej básnickej zbierky Dar odzneli viaceré básne.
Keďže pani Schlosserová je aj členkou poroty Koyšove Ladce, nasledovalo priblíženie myšlienok Pavla Koyša zo zbierky Chvála pohybu.
V poslednej časti odzneli básne Mily Haugovej zo zbierky Čisté dni. Jej básne sú pravým opakom, protikladom básní Maši Haľamovej. A možno preto tak hlboko zapôsobili na všetkých prítomných.

V spoločenskej miestnosti bolo absolútne ticho. Len po ukončení prednesu sa pani Schlosserová priznala, že: „verše Mily Haugovej vynášala v sebe, dumala o nich plných desať rokov, kým sa odvážila ich predniesť“.
Po poďakovaní a odovzdaní kvetov zaznela posledná skladba, ktorá uzatvorila poetický večer. A z hľadiska sa ozvalo: „Mne sa teraz nechce ísť ani domov.“ Samozrejme, chvíľu trvalo, kým sme si urobili ešte pár pekných fotografií a podelili sa s dojmami, ale domov sme sa rozpŕchli. Verím však, že keď pripravíme ďalší poetický podvečer, všetci sa radi vrátia.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

2019-03-26T14:55:16+00:0026 marca 2019 |Trnavský kraj|
X