Veľké matičné podujatie v Martine navštívené členmi MO MS Záriečie


//Veľké matičné podujatie v Martine navštívené členmi MO MS Záriečie

Štúrovci v súradniciach národných dejín

Múzeum Jozefa Cígera Hronského v Martine

Národný cintorín v Martine

Dňa 7.6.2022 sa členky MO MS Záriečie – Marta Vodárova, Mária Chodúrová, Eva Almanová, Mária Ofúkaná a Božena Katreňáková zišli na stanici a spoločne nastúpili do vlaku. Na stanici v Martine sa pridala k nám predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová so spisovateľkou z Myjavy Blankou Kovarčíkovou (autorka knihy Lásky M. R. Štefánika) a spoločne sme si to zamierili k budove Matice slovenskej. Tam sa k našej skupinke pridali ďalší naši členovia zo Záriečia, a to Eva Albertová a  Tibor Albert.

A čo bolo dôvodom tejto cesty? No predsa slávnosť pri príležitosti dvojstého výročia narodenia významných štúrovcov pod názvom Štúrovci v súradniciach národných dejín“.

Kultúrne podujatie sa začalo na nádvorí druhej historickej budovy Matice slovenskej v Martine. Začiatok programu otvorili deti v krojoch a mladí matičiari v odevoch štúrovcov. Návštevníci si mohli tiež  prezrieť sídelnú budovu ustanovizne ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci dní otvorených dverí. V budove boli vystavené  originálne Stanovy Matice slovenskej z roku 1863, uchovávané v zdobenom obale, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Pripravená bola aj vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie.

Hlavný bod programu na nádvorí MS v Aleji národných dejateľov otvoril mužský spevokol z Tisovca piesňou “ Ponad Tatru blýska“, z ktorej vznikla hymna SR.  Nasledovali príhovory hostí, predsedu NR SR Borisa Kollára, primátorov miest Martin a Tisovec. Príhovor predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera bol výstižný a veľmi poučný. Dovolím si citovať krátky úryvok z jeho slov: „Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále živý, veď plody jej práce a celoživotného úsilia využívame dodnes. Či už hovoríme o spisovnej slovenčine, národnej svojbytnosti a štátnej suverenite alebo dokonca vojenských historických tradíciách. Štúrovci v 19. storočí reprezentovali Slovákov v čase národnostného útlaku a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlepšení národnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne končili mnohé naše osobnosti vo väzení. Venovaním aktuálneho roka 2022 odkazu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za to, že ako moderný a emancipovaný národ Európy sme dosiahli život v slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike. Predseda Matice slovenskej zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrovci neustále prítomní v povedomí každej nastupujúcej generácie. Potom nasledovalo slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera. Po jej odhalení  položili spomienkový veniec k buste Štefana Marka Daxnera aj členky nášho miestneho odboru.

Následne sa zhromaždenie presunulo v alegorickom sprievode mestom na Národný cintorín, kde delegácie z obcí pôvodu štúrovcov položili vence na ich hroby pri príležitostí dvojstého výročia ich narodenia.

Skupinka matičiarov Trenčianskeho kraja si stihlo do odchodu vlaku pozrieť aj Dom Jozefa Cígera Hronského, kde je veľmi zaujímavá expozícia. Veľa sme sa dozvedeli o tomto našom slovenskom spisovateľovi,učiteľovi,maliarovi,redaktorovi,nakladateľovi,publicistovi, autorovi literatúry pre mládež a neskôr tajomníkovi a správcovi Matice slovenskej. Po roku 1945 žil v emigrácií. Expozíciou nás sprevádzala a fundovaný výklad nám predniesla PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine, za čo jej patrí naša srdečná vďaka.

Po tejto prehliadke sme už utekali ulicami mesta Martin na  stanicu, aby sme stihli vlak domov. Ešte že sme si stihli pozrieť Martinský cintorín hneď po prehliadke Domu J. C. Hronského.

Celé podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni. Za seba aj ostatných členov nášho MO MS Záriečie sa chcem veľmi pekne poďakovať pracovníkom Matice slovenskej v Martine za ich prácu a želám si, aby aj v budúcnosti takéto podujatia organizovali.

Mária Chodúrová, tajomník MO MS Záriečie

2022-06-22T14:35:22+00:0022 júna 2022 |Trenčiansky kraj|
X