Venované spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi


//Venované spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi

Dňa 25. novembra 2019 už 16-krát sa stretli žiaci základných škôl a reálneho Gymnázia v Dome kultúry v Seredi, kde sa konala regionálna súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy pod názvom Mihálikova Sereď. Súťažou si uctili organizátori Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Sereď a Dom kultúry rodáka z blízkej Dolnej Stredy a občana Serede spisovateľa Vojtecha Mihálika. Zo školských kôl postúpilo do súťaže spolu 37 žiakov. Zúčastnili sa žiaci zo ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a reálneho Gymnázia V. Mihálika zo Serede, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a ZŠ s MŠ K. Kuffnera v Sládkovičove. Pozvanie prijal Bc. Ľubomír Veselický, viceprimátor Mesta Sereď.

Účinkujúcich hodnotili poroty v zložení:

  1. Ružena Scherhauferová – spisovateľka, Mgr. Hana Čížová, Mgr. Silvia Slováková
  2. Anna Pokorná – slovenská úspešná recitátorka, Mgr. Katarína Valábková, Jaroslava Práznovská

Úroveň prednesu žiakov bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení diplomami a knihami, ostatní účastníci dostali pochvalné uznanie a všetci občerstvenie.

Vyhodnotenie:
I. kategória (žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ)
Poézia:
1. Karolína Drábiková – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
2. Kamila Trojáková – ZŠ J. Fándlyho Sereď
3. Simona Kišová – Pata

Próza:
1. Roman Pauer – ZŠ J. Fándlyho Sereď
2. Hana Cicáková – ZŠ Pata
3. Simona Široká – ZŠ J. A. Komenského Sereď

II. kategória (žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)
Poézia:
1. Lenka Vargová – ZŠ J. A. Komenského Sereď 1. Aleš Gabriel – Gymnázium V. Mihálika Sereď
2. Adam Čambál – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Próza:
1. Martina Ivanová – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
2. Alex Barienčík – ZŠ J. A. Komenského Sereď
3. Katarína Kavoňová – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

III. kategória (žiaci 8. – 9. ročníkov a reálneho gymnázia)

Poézia:
1. Adela Srncová – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
2. Matej Baláži – ZŠ Pata
3. Viktória Nagy – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Próza:
1. Laura Kráľovičová – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
2. Laura Slobodová – ZŠ J. Fándlyho Sereď
3. Laura Scsibrányiová – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Touto cestou ďakujem všetkým účastníkom.

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS Sereď

2019-11-29T15:58:46+00:0029 novembra 2019 |Trnavský kraj|
X