VENUJEM TURCU

Žilinský samosprávny kraj, Turčianska knižnica v Martine, Miestny odbor Matice slovenskej v Martine, DURIA – literárny klub pri Turčianskej knižnici v Martine

vyhlasujú XIV. ročník regionálnej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

detí vo veku 8 – 15 rokov a študentov učilíšť a stredných škôl

o Cenu Maše Haľamovej

V E N U J E M   T U R C U

Ak sa chcete do súťaže prihlásiť, posielajte svoje básničky a krátke prózy (príbehy)

do 15. mája 2019   

na adresu:

Turčianska knižnica v Martine
Divadelná 4619/5
036 01 Martin.

Obálku označte heslom VENUJEM TURCU.

Do súťaže je potrebné zaslať tri exempláre (kópie) z každej básničky či príbehu, ktoré neboli doteraz publikované.

Nezabudnite na každú prácu napísať svoje meno, vek, bydlisko a školu, ktorú navštevujete.

Téma prác  by mala súvisieť s regiónom Turiec, jeho minulosťou, osobnosťami či prítomnosťou.

Súťaž bude vyhodnotená 11. júna 2019 v Turčianskej knižnici na Divadelnej ulici o 15: 00 hodine a víťazné príspevky budú uverejnené v priestoroch Turčianskej knižnice. Víťazi budú odmenení knihami.

Želáme vám veľa šťastia!

2019-01-08T09:23:17+00:008 januára 2019 |Súťaže Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X