Vernisáž maliarky a sochárky Zuzany Bodzíkovej


//Vernisáž maliarky a sochárky Zuzany Bodzíkovej

Len dva dni po stretnutí v Martine pri príležitosti odhalenia busty Jozefa Škultétyho, uskutočnila sa dňa 25. septembra 2O2O vernisáž výstavy mladej umelkyne – maliarky a sochárky, novej členky Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici Zuzany Bodzíkovej.

Výstava sa konala v priemyselnej zóne M-PARKU v Považskej Bystrici a trvala do konca októbra 2020. Matičiari sú hrdí na svoju novú členku, mladú umelkyňu, matku dvoch malých detí, ktorá vo svojich maľbách odkrýva pálčivé  problémy sveta a odhaľuje zákutia ľudskej duše. Svojou tvorbou oslovuje široké spektrum ľudí, mladých aj starších, pre ktorých umenie je to, čo sa dotkne nášho srdca.

Umelkyňa sa venuje maľovaniu od útleho detstva. Od šiestich rokov navštevovala ZUŠ Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. Potom vyštudovala na škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Pokračovala v štúdiu na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo výtvarného umenia. V jej tvorbe dominujú portréty, skupinové portréty, vytvorila aj portréty svätých a viacero oltárnych obrazov.

Predsedníčka MO MS Matilda Danižová pomohla mladej umelkyni splniť si sen, uskutočniť prvú sólovú výstavu. Pani Danižová v príhovore zdôraznila, že v živote človeka často zohrávajú veľkú úlohu náhody, ako to bolo v prípade jej stretnutia so Zuzkou Bodzíkovou a jej manželom a my dodávame, že náhoda je Božia ruka, ktorá nám do života postrčí ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Zároveň informovala o tom, že vernisáže sa zúčastnili aj viacerí matičiari z regiónu, medzi ktorými je veľa umelcov. Sú medzi nimi aj takí, ktorí sa venujú písaniu poézie a prózy, preto pripravili našej mladej umelkyni prekvapenie v podobe básne napísanej špeciálne na túto príležitosť. Báseň Mama umelkyňa napísala tajomníčka MO MS pani Oľga Danajová, ktorá používa ako autorka rodné priezvisko Rojková. Báseň talentovanú umelkyňu dojala a medzi prítomnými zožala veľký úspech. Na želanie p. Bodzíkovej a so súhlasom autorky bola spolu s článkom o výstave uverejnená v Považskobystrických novinkách.

Na vernisáž bol pozvaný aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý sa ospravedlnil, pretože z objektívnych príčin sa nemohol dostaviť. Výstavy sa zúčastnila 30. septembra 2020 aj predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová.  Výstava ju veľmi zaujala a vyjadrila nádej a presvedčenie, že sa podarí mladej umelkyni uskutočniť aj ďalšie výstavy mimo regiónu a možno aj v zahraničí. Umelkyňu potešila a povzbudila prítomnosť p. Hrančovej, ktorá jej na záver zaželala veľa tvorivých síl, zdravia a šťastia a odovzdala jej kyticu kvetov v mene Krajskej rady MS TK.

My, členovia oživotvoreného MO MS v Považskej Bystrici, ďakujeme našej patrónke p. Hrančovej za nezištnú pomoc, užitočné rady a usmernenia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Našej mladej umelkyni želáme veľa tvorivých úspechov, pevné zdravie a veľa osobného šťastia.

 

Oľga Danajová

MO MS P. Bystrica

 

Oľga Rojková

 

Mama umelkyňa

Obrazy hýriace farbami                                        Čítanie je záťaž veľká,

odhaľujú zrkadlo doby.                                         nestačí už ani telka.

Pozri sa doň človek,                                              Nad čím máme rozmýšľať,

nestratil si svoju tvár,                                            internet má veľa rád.

i keď je život naruby?                                           Nakŕmi nás klamstvami

i prevrátenými hodnotami.

 

Umelkyňa štetcom odkrýva,

že každá téma citlivá                                            Medzi nami mnohí zdraví,

jej srdce osloví.                                                     predvádzajú svoje svaly.

 

Zdravý štýl však nezvládne

Zobrazí nielen ľudskú tvár,                                  bieda a hlad v chudobe.

pri ktorej každý tuší,

že Zuzka má Boží dar,                                         Aj keď chceme zdraví byť,

odhaliť, čo sa skrýva v duši.                               mocní chcú len zarobiť.

Herbicídy v potravinách

Sila ducha núti k tomu,                                        šíria jedy v našich telách.

otvoriť kuklu, nazrieť dnu.

Možno je v nej hodnôt dosť,                                To je odkaz umelkyne Zuzky,

treba však odhaliť aj závisť, zlosť,                       ktorá tvorí, až keď deti uspí.

pretvárku a neľudskosť.

 

Zuzka sa nám prihovára:

Nienel korona s nami máva.

Zabúdame, že nám denne

rakovina ľudí kosí.

Zubatá si nedá vziať

mŕtvicu ani infarkt.

 

2020-11-30T10:06:37+00:0020 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X