Vernisáž putovnej výstavy slovenského ornamentu v Šarišskej galérii v Prešove


//Vernisáž putovnej výstavy slovenského ornamentu v Šarišskej galérii v Prešove

Dňa 11. júla 2019 sa v Šarišskej galérii na Hlavnej 51 v Prešove uskutočnila v popoludňajších hodinách vernisáž putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“. Vernisáž otvorila Ľubica Kotálová a slovo odovzdala kurátorke výstavy, lektorke Etnografického múzea HUMNO v Košiciach a matičiarke, členke Výboru Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej PhDr. Gabriele Čiasnohovej. Tá stručne oboznámila prítomných so svojou cestou ku Kostelníčkovmu ornamentu. Vyzdvihla PhDr. Annu Kostelničákovú, autorku knihy Čaro ornamentu (Martin, 2008). V závere kurátorského vstupu dostala kyticu od matičiarky Márie Murdzíkovej z Ličartoviec i ružu od domácich vystavovateľov. Potom sa všetci záujemcovia odobrali do stredovekých pivničných priestorov galérie. V suteréne bolo nainštalovaných 15 obrazov so 144 ukážkami z tvorby najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (14. 2. 1900 Spišská Stará Ves – 19. 9. 1949 Košice). Prvá reprodukcia Večernej a Rannej modlitby bola z roku 1918 a posledná z roku 1948 – desaťpočetná séria pohľadníc k XI. Všesokolskému zletu v Prahe. Kurátorka komentovala jednotlivé ukážky a na záver premietla medailón o umelcovi. Na vernisáži sa zúčastnil aj Ing. Daniel Znanec zo Sabinova, pochádzajúci z tretej generácie Kostelničákovcov. Celé podujatie nakrúcala moderátorka RTVS, Diana Murdzíková. Odvysielané bolo v správach RTVS dňa 12. júla 2019 i v rádiu na stanici Slovenský rozhlas. Výstava potrvá do 22. septembra 2019.

Gabriela Čiasnohová,
ZO regionalistiky MS
Foto: autorka, G. Kutajová a D. Znanec

Dve matičiarky G. Čiasnohová z Košíc a M. Murdzíková z Ličartoviec sa stretli v Prešove

Dve matičiarky G. Čiasnohová z Košíc a M. Murdzíková z Ličartoviec sa stretli v Prešove

Dr. G. Čiasnohová začína vernisáž

Dr. G. Čiasnohová začína vernisáž

Skúsená lektorka Dr. G. Čiasnohová komentuje jednotlivé panely výstavy

Skúsená lektorka Dr. G. Čiasnohová komentuje jednotlivé panely výstavy

V suteréne Šarišskej galérie v Prešove si môžete pozrieť putovnú výstavu

V suteréne Šarišskej galérie v Prešove si môžete pozrieť putovnú výstavu

 

2019-07-16T16:17:49+00:0016 júla 2019 |Prešovský kraj|
X