Vernisáž výstav – Výstava fotografií „Hospic v obrazoch“ a výstava fotoobrazov Mikuláša Jacečka „Kresťanské symboly“


/, Správy z krajov/Vernisáž výstav – Výstava fotografií „Hospic v obrazoch“ a výstava fotoobrazov Mikuláša Jacečka „Kresťanské symboly“

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce – kultúrne zriadenie KSK a arcidiecéznou Charitou Košice pripravili výstavu fotografií Hospic v obrazoch. Hlavným organizátorom výstavy je Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Od 24. februára 2020 v priestoroch Galérie Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce boli občanom mesta a širokej verejnosti sprístupnené dve výstavy. Druhá má názov „Kresťanské symboly vo fotoobrazoch“ a je od autora Mikuláša Jacečka.

Hospic Matky Terezy bol zriadený ako prvý hospic na Slovensku v roku 2003. Jeho zriaďovateľom je Arcidiecézna Charita Košice. Vznikol z nevyhnutnej potreby pomáhať nevyliečiteľne chorým ľuďom. Unikátnou výstavou fotografií môže verejnosť vidieť momenty života v hospici zachytené na 40 fotografiách. Fotografie približujú náročnú, ale aj nádhernú prácu v hospici. Zachytávajú sprevádzanie pacienta do posledného okamihu. „Medzi niektorými ľuďmi koluje mýtus, že do hospicu chodia nevyliečiteľne chorí ľudia už len zomierať. V skutočnosti tu naši pacienti prichádzajú žiť čo najplnšie do poslednej chvíle. Aj keď nedokážeme pridať viac dní do života pacientov, vnášame viac života do ich dní,“ približuje poslanie a zmysel tejto práce Bohuš Čepiga, vedúci Hospicu Matky Terezy. Zároveň upozorňujú na nedostatok zariadení zameraných na paliatívnu starostlivosť.

V samotný deň 24. februára v dopoludňajších hodinách pod vedením hlavnej sestry z Hospicu Matky Terezy Antónii Peregrimovej sa uskutočnila beseda so žiakmi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Spolu so žiakmi sa besedy zúčastnili aj ich dve vyučujúce a predstaviteľky vysokej školy, a to zástupkyňa vedúceho pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Daniela Barkasi a vedúca Katedry ošetrovateľstva Michalovce Anna Murgová.

Vernisáž výstav sa uskutočnila popoludní. Výstava fotografií Hospic v obrazoch je doplnená fotoobrazmi „Kresťanské symboly Mikuláša Jacečka“. Fotograf Mikuláš Jacečko svoju tvorbu rozdeľuje do niekoľkých cyklov. Jedným z nich je cyklus, ktorý prostredníctvom Domu Matice slovenskej Michalovce prezentuje výstavou kresťanské symboly. Fotografie kresťanských symbolov sú výsledkom jeho meditatívneho zamyslenia. Na svojich potulkách, kdekoľvek sa ocitne, si všíma prítomnosť náboženských symbolov. Nachádza ich aj na takých miestach a v takých prostrediach, v ktorých by si ich mnohí z nás azda ani nevšimli. Súbor s témou kresťanských symbolov je fotografickou etudou, prevažujúcim motívom je kríž a jeho vizuálne a duchovné spríbuznenie s prírodou, krajinou, prevažne východoslovenskou, z ktorej vyrástol. Nafotografované kresťanské symboly prezrádzajú uvážlivý, úctivý a premyslený postoj k životu, ktorý vychádza z jeho dávnych rodinných tradícií a prirodzenej úcty.

Obe výstavy nás svojou hodnotou a posolstvom nabádajú k zastaveniu, stíšeniu, zamysleniu, pokore a vďake za život.

Lucia Martonová – DMS Michalovce

2020-03-12T12:28:15+00:0012 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X