Vianočné kolky hrali aj žarnovickí matičiari


//Vianočné kolky hrali aj žarnovickí matičiari

Po troch rokoch, konkrétne v sobotu 17. decembra, sa na kolkárskej 4-dráhe Mestského športového areálu v Žarnovici opäť konala súťaž pod názvom Vianočné kolky. I keď predtým bola skôr známa pod názvom Vianočné kolky strelcov, aj tentoraz boli jej organizátormi Miestna organizácia Slovenského zväzu technických športov (MO SZTŠ) a Športovo-strelecký klub (ŠSK) Žarnovica. V snahe jej skvalitnenia pozvali nielen členov streleckých klubov žiarskeho regiónu, ich rodinných príslušníkov a známych, ale aj členov Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Žarnovica a pedagógov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Žarnovica. A malo to význam.

Krátko po deviatej hodine za organizátorov privítal všetkých účastníkov ich predseda Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátorku mesta Ing. Alenu Kazimírovú, poslanca MsZ v Žarnovici Jána Udičku i riaditeľku ZUŠ Žarnovica akademickú maliarku Zuzanu Komendovú, ktorí všetci sa aj do súťaže prihlásili. No a účastníkov bolo spolu 38, z toho 6 detí a dorastu. Medzi aktívnymi účastníkmi bola napríklad aj predsedníčka MO MS a súčasne vedúca speváckej skupiny Prameň Mgr. Anna Benčatová. No a okrem nej spolu súťažilo aj až ďalších 17 členov MO MS Žarnovica. Nechýbali ani účastníci z MO SZTŠ Rudno nad Hronom, M-ŠSK Žiar nad Hronom, samozrejme ZUŠ Žarnovica (5). Spolu bolo deväť kategórií. Deti a dorast súťažil na 20 hodov do plných a ostatní na 40 hodov združených (20 do plných a 20 dorážka).

Poradie a výsledky členov MO MS Žarnovica:

  • spoločná kategória juniorky a ženy (19-49 roč.) : 1. Martina Thonhauserová 143
  • spoločná kategória juniori a muži: 1. Slavomír Dúchaj 152, 2. Ján Udička 124
  • kategória seniorkyA (50-59 roč.) : 2.  Katarína Šavoltová 122, 4. Alena Kazimírová 84, 6. Anna Mašíčková 78
  • kategória senioriA : 1. Marián Sedliak 152, 2. Jozef Šavolt 127
  • kategória seniorkyBC (60-roč. a st.) : 2. Elena Debnárová 98, 3. Anna Benčatová 96, 4. Mária Kopernická 93, 5. Anna Rybárová 90, 6. Margita Líšková 80
  • kategória senioriB (60-69 roč.) : 1. Jaroslav Krnáč 152, 2. Jozef Piecka 146, 4. Igor Krumpár 83
  • kategória senioriC (70-roč. a st.) : 1. Ivan Kunský (najstarší účastník súťaže) 136, 2. František Rendla 62.

Najlepšie trojice boli ocenené športovými pohármi. Spolu ich teda získalo aj 12 členov MO MS Žarnovica, čo je skutočne veľmi dobrá prezentácia. Počas samotnej súťaže aktívne pomáhal aj člen MO MS Žarnovica Marián Sedliak, za čo mu patrí veľká vďaka.

Počas celej súťaže bola výborná športová atmosféra a všetci sa navzájom povzbudzovali, aby dosiahli čo najlepšie výkony.  Na záver podujatia J. Piecka všetkým poďakoval za účasť a zaželal krásne vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a osobných i športových úspechov.

Všetci účastníci vyjadrili záujem, aby sa podobná súťaž konala aj v budúcnosti.

Text : Ing. Jozef Piecka

Foto : Margita Líšková

2022-12-21T08:20:37+00:0020 decembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X