Vieme, kto bude reprezenovať Nitriansky kraj na celoslovenskom kole Šalianskeho Maťka


//Vieme, kto bude reprezenovať Nitriansky kraj na celoslovenskom kole Šalianskeho Maťka

Do krajského kola matičnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Nitre postúpilo 21 úspešných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z predchádzajúceho okresného kola súťaže. Organizátorom krajského kola, ktoré sa konalo dňa 1.3.2023, bol po dlhšej odmlke opäť Dom Matice slovenskej v Nitre. Tak ako pri okresnom kole súťaže mu pomocnú ruku podal  Regionálny úrad školskej správy v Nitre.

Výhercovia Thalia Alexandra Král, Alexander Barkóczi a Martin Spišák zabojujú o víťazstvo v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 20. 4. 2023 v Šali.

Krajské kolo otvorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre a súčasne predsedníčka hodnotiacej komisie súťaže Veronika Bilicová. Odborná hodnotiaca komisia bola trojčlenná. Tvorila ju členka, pedagogička Nadežda Magáthová, ktorá je so súťažou a účasťou v porote spojená už dlhšie obdobie. Ďalšou členkou hodnotiacej komisie bola pedagogička z nitrianskej základnej školy Benkova Andrea Maňovská, ktorá pomáha rozhodovať o výkonoch súťažiacich v nitrianskom okresnom kole.

Jedným z dôležitých rozmerov, ktorý si Dom MS v Nitre pri organizácii súťaže určil, je, že chce žiakov inšpirovať v tom ako text, práca s ním a vôbec knihy ich môžu sprevádzať celým životom. V tejto súvislosti prizval do hodnotiacej komisie špeciálneho hosťa, a to spisovateľa Miroslava Piusa. Autor má vo svojom knižnom repertoári regionálne knihy, knihy poézie, prózu pre deti i dospelých, literárno-teoretické diela a literatúru faktu. Už ako mladému študentovi, ešte pred maturitou, mu v denníku SME a Mladá tvorba vydali prvé básne. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako redaktor do Československého rozhlasu. Dodnes aktívne píše a je nositeľom viacerých ocenení. V súčasnosti autorovi vychádza nové doplnené vydanie knihy Turci v Tekovskej župe.

Prínosmi pre žiakov prednesových súťaží by mali byť aj usmernenia od členov hodnotiacej komisie. Tí sa na tohtoročnom krajskom kole súťaže priklonili k názoru, že je lepší vyber kratšieho textu, ktorý recitujúceho žiaka a aj jeho poslucháčov neunaví. Máme radosť, že práve o rozbory komisie prejavili prítomní pedagógovia, sprevádzajúci rodičia a žiaci veľký záujem. Takto si mohli vypočuť aj ostatné rady ako napríklad, že žiak nemá byť počas prednesu strnulý, ale ani prehnane gestikulujúci, či afektovaný, prednes má byť prirodzený so správnou voľbou dramatickosti, keď si to text vyžaduje a mnoho iných. Prítomní využili aj možnosť osobných konzultácií.

Z 21 súťažiacich žiakov zo 17 základných škôl a osemročných gymnázií okresov Nitrianskeho kraja sa úspešne umiestnili:

I. kategória (2.- 3. ročník)

  1. miesto Thalia Alexandra Král/ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra/postupujúca do celonárodného kola súťaže
  2. miesto Daniela Slováková/ZŠ Devínska 12, Nové Zámky
  3. miesto Sofia Herdová/ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. kategória (4.- 5. ročník, príma)

  1. miesto Alexander Barkóczi/ZŠ Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno/postupujúci do celonárodného kola súťaže
  2. miesto Hana De Miguel/ZŠ Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
  3. miesto Olívia Gilányiová/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Nám. Andreja Cabana 36, Komjatice

III. kategória (6. – 7. ročník, sekunda, tercia)

  1. miesto Martin Spišák/Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra/postupujúci do celonárodného kola súťaže
  2. miesto Melissa Molovová/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Nám. Andreja Cabana, Komjatice
  3. miesto Daren Roderik Stribuľa/ZŠ Tlmače

Výhercom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole.

Paulína Civáňová, Dom MS v Nitre

 

 

2023-03-10T19:39:30+00:0010 marca 2023 |Nitriansky kraj|
X