VIII. Rusínsky folklórny festival v Humennom


//VIII. Rusínsky folklórny festival v Humennom

V dňoch 2. – 3. septembra 2022 sa v Humennom uskutočnil VIII. ročník Rusínskeho folklórneho festivalu. Organizátorom podujatia bola Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom, Maticou slovenskou, Mestom Humenné a Súkromnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Mesta Humenné.

Festival sa začal 2. septembra 2022 v koncertnej sále Vihorlatského múzea  Stretnutím s osobnosťami humenského kultúrneho života, na ktorom organizátori predstavili hudobníkov a organizátorov kultúrno-spoločenského života v Humennom Ing. Jána Maguru a PaedDr. Alexandra Fecuru. Je zaujímavé, že obaja sú zakladajúcimi členmi Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Humennom.

Ing. Ján Magura, rodák z obce Topoľa, povolaním profesionálny vojak, bol spoluzakladateľom Folklórneho súboru Tatran vo Vyškově na Morave, hudobnej skupiny Žobráci v Prešove, účinkoval v speváckom duu s Jankom Čabalom, v mužskej speváckej skupine Hačure a v súčasnosti pôsobí v rodinnom hudobno-speváckom zoskupení Trio Magurových. Je autorom mnohých piesní, z ktorých niektoré už zľudoveli. Svojim umením sa prezentoval aj v Čechách, Poľsku, na Ukrajine, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a vo Francúzsku. Vydal 6 zvukových nosičov.

PaedDr. Alexander Fecura, rodák z Humenného, povolaním pedagóg, sa upísal zborovému spevu. Po svojom otcovi prevzal Spevácky zbor humenských učiteľov, ktorý vedie doteraz. Vydal zborové CD a so svojim zborom sa predstavil aj na festivaloch v Čechách, Poľsku, na Ukrajine, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku a vo Švédsku. Pôsobil na postoch riaditeľa v CVČ Dúha Humenné, SCVČ Ptičie a v súčasnosti je riaditeľom ZŠ Laborecká Humenné. Je spoluzakladateľom SCVČ Ptičie a dlhodobo pôsobil aj ako odborársky funkcionár.

Festival vyvrcholil 3. septembra 2022. Najskôr sa na pešej zóne uskutočnil krojovaný sprievod a následne sa v malebnom skanzene Vihorlatského múzea postupne predstavili ženské spevácke skupiny Zornica a Bosoročky, mužské spevácke skupiny Hačure a Beskyd, Trio Zornica & Michal Sijka, Trio Magurových, Ľudovít Džubák, folklórne súbory Chemlon a DFS Chemloňáčik Humenné. Spevákov i tanečníkov sprevádzala ľudová hudba Sokolej a detská ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská v Humennom pod vedením Mgr. art. Vierky Hajdukovej. Program moderoval Vladimír Protivňák.

Tento rok bol vlastne jubilujúcim, lebo Rusínskemu festivalu predchádzalo 12. ročníkov Slávností rusínsko-slovenskej vzájomnosti. Celkovo vyššie uvedení organizátori už 20 rokov prezentujú v Humennom nádhernú kultúru zemplínskych Rusínov. Podujatie sa tešilo krásnemu počasiu počasiu a zaplnený skanzen aplaudoval vynikajúcim výkonom umeleckých kolektívov a jednotlivcov. Nádherné piesne a tanečné kreácie v choreografii doc. Vladimíra Marušina, ArtD., podané tanečníkmi
FS Chemlon a DFS Chemloňáčik, zanechali povznášajúci kultúrny zážitok a boli vynikajúcou pozvánkou na pripravované ďalšie podujatia Rusínskej obrody v Humennom.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS. art., člen Výboru MS

2022-09-14T13:57:20+00:0014 septembra 2022 |Prešovský kraj|
X