Vlastenec, národovec a matičiar Samuel Jelínek jubiluje


//Vlastenec, národovec a matičiar Samuel Jelínek jubiluje

Ing. Samuel Jelínek jubiloval už pred niekoľkými týždňami. „Obohatil činnosť, aktivity a smerovanie nášho miestneho odboru, čo môže byť zaujímavým podnetom aj pre iné matičné odbory. „Som veľmi rád, že mám pokračovateľa v matičnej činnosti v obci Kálnica.“, hovorí predseda Miestneho odboru MS Kálnica Ing. Miroslav Borcovan.

Samuel Jelínek svetlo sveta uzrel 14. januára 1951 v piešťanskej nemocnici. Vyrastal v Kálnici, ku ktorej si navždy zachoval vrúcny vzťah. Po absolvovaní stavebnej priemyslovky pokračoval na vysokej škole, Fakulte inžinierskych stavieb. Ako čerstvý inžinier sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval na Slovenskej správe ciest a to až do dôchodku. Počas práce mal možnosť precestovať celé Slovensko a detailne sa oboznámiť s jeho jednotlivými oblasťami. Často i so svojím bratom Igorom dochádzal  do rodnej Kálnice, do rodičovského domu. Pritom sa vždy aktívne zapájal do spoločenského i matičného hnutia v Bratislave a tamojších Podunajských Biskupiciach, ako i v Kálnici. Dôverne spoznal národnostnú situáciu na juhu Slovenska, na zmiešanom území, ako i problémy tamojších matičných odborov. Presadzoval názor, že MS by sa mala týmto odborom venovať dôslednejšie, a mala by podnietiť viacej vzájomnej spolupráce s nimi a odbormi na ostatnom Slovensku. V rámci tejto myšlienky inicioval nadviazanie úspešnej vzájomnej spolupráce s MO MS Nesvady v okrese Komárno.

Po odchode na dôchodok sa ako člen výboru MO MS v Kálnici začal do matičnej práce zapájať ešte aktívnejšie. V MO zaviedol novinku a to dokumentovanie činnosti  formou video-prezentácie z jednotlivých akcií, ako doplnok a prílohu k výročnej správe konkrétneho roku. Táto forma prezentácie si našla u členov obľubu, matičiari z Kálnice ju odporúčajú vykonávať aj iným odborom.

Jubilant má rád nielen ľudové tradície, ale i piesne s ňou spájané. V rámci spevokolu „Šípkari“, ktorý je kolektívnym členom MO MS, zabezpečuje ako jeho člen nezištne  prípravu a rozmnožovanie písomného materiálu pre jeho činnosť. Usiluje sa o oživenie a zachovanie starých pôvodných kálnických piesní, i oživenie činnosti miestnej knižnice. Svoj vzťah k tradičným hodnotám prejavuje i svojou účasťou v novozaloženom Spoločenstve fujaristov spod Považského Inovca. Mimoriadne obľubuje kálnickú prírodu, v ktorej nachádza oddych a čerpá novú silu. Spoznáva jej zákutia nielen ako člen výboru Lesného spoločenstva Ostré Vrchy, ale i ako člen miestneho turistického oddielu. Nakoľko odchodom starších generácií znalých pôvodné miestne chotárne názvy, ktoré časom  postupne upadajú do zabudnutia, je spoluautorom zostavovanej novej miestnej  mapy, do ktorej sa tieto  miestne názvy dopĺňajú a verifikujú. V tejto  súvislosti spolupracuje na zachovaní i historickom výskume ruín doposiaľ nešpecifikovaného starého kláštora, o údržbu ktorých sa matičný odbor dlhodobejšie usiluje. Taktiež aktívne spolupracuje pri zabezpečovaní a propagácii tradičných turistických hviezdicových výstupov k Slovanskému dvojkrížu na Ostrom vrchu, i prechodoch po Náučnom chodníku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého význam miestny odbor rôznymi spoločenskými akciami sústavne pripomína.

Vďaka širokej škále záujmov Samuela Jelínka, rozvážnosti i dôslednosti pri spoluúčasti zabezpečovania kálnických matičných akcií, výbor miestneho matičného odboru ho poveril, v dôsledku zdravotných problémov predsedu odboru Ing. Miroslava Borcovana, jeho zastupovaním, do nasledujúceho voliteľného valného zhromaždenia. Tým bolo zabezpečené ďalšie plynulé pokračovanie činnosti miestneho odboru, ktorého aktivity sa stali už trvalou súčasťou kultúrno-spoločenskej činnosti obce Kálnica.

Jubilantovi do ďalších rokov želajú kálnickí matičiari aj Matica slovenská veľa zdravia, spokojnosti v rodine i radosť z práce v matičnom hnutí, mnoho úspešných krokov do ďalších dlhých matičných a jeho rokov.

Viliam Komora

tajomník MS

Foto: archív autora

 

 

2021-04-14T17:51:50+00:0012 marca 2021 |Trenčiansky kraj|
X