Vo Valči spomíname na významných rodákov


//Vo Valči spomíname na významných rodákov

Jednou z hlavných činností valčianskych matičiarov je pripomínanie si výročí významných rodákov. Pri príležitosti 160. výročia narodenia MUDr. Jána Čvíkotu zavítali niekoľkí členovia dňa 19. mája 2021 na jeho hrob nachádzajúci sa na cintoríne v Prievidzi, kde položili veniec a zapálili sviecu. Nadviazali tak na predchádzajúce návštevy na hrobe pri jeho výročiach v roku 2011 a 2014. Spomienkového stretnutia sa zúčastnila aj  jeho vnučka Ing. Eva Spevárová, ktorá poďakovala matičiarom, že na svojho rodáka nezabúdajú. Zároveň oboznámila prítomných s dôležitými životopisnými údajmi postupne zistených v dokumentoch menovaného. Zvlášť  ocenili odovzdanie fotografie otca Jána Čvíkotu st., /1829 – 1884 /, ktorého hrob na cintoríne vo Valči odkryli  v roku 2015 a obnažili základy niekoľko desaťročí zasypané zeminou.

Ján Čvíkota sa narodil 16. mája 1861 vo Valči, kde vychodil ľudovú školu. Po absolvovaní gymnázia v Banskej Bystrici sa v roku 1880 zapísal na štúdium medicíny vo Viedni. Už počas štúdia sa aktívne podieľal na kultúrnej a spoločenskej práci spolku slovenských študentov Tatran. Štúdia absolvoval aj vďaka finančnej pomoci svojho strýka Ignáca Čvíkotu (1817 – 1890 ) ktorý pochádzal z olejkársko-šafraníckej rodiny. Podnikal  cesty po európskej a ázijskej časti Ruska a v styku s miestnym obyvateľstvom si upevňoval svoje národné a slovanské povedomie. Po skončení štúdia medicíny jeho prvou zástavkou bola Valaská Belá, kde mu bola pridelená liečba v tom čase rozšírenej nákazlivej očnej choroby epidémie trachómu.

Následne v rokoch 1897 až 1902 vykonával lekársku službu ako obvodný lekár v Bojniciach a od Januára 1903 do roku 1924 ako definitívny lekár v Prievidzi. K jeho povinnostiam patrilo riešenie zdravotných a hygienických problémov v obciach obvodu, očkovanie proti kiahňam, bezplatná liečba nemajetných pacientov a liečenie trachómu. Slovenské národné povedomie nadobudnuté v rodine sa prejavovalo počas jeho života. Po vzniku republiky v roku 1918 bola  z jeho iniciatívy a niekoľkých jeho priateľov založená v Prievidzi pobočka Slovenskej národnej rady a stal sa jej predsedom. Koncom roku 1920 založil v Prievidzi MO  Matice slovenskej a stal sa jej predsedom. Pracoval aj v Československom červenom kríži.

Ján Čvíkota umrel 13. novembra 1924 po dlhej a ťažkej chorobe. Na pohrebe sa s ním rozlúčili široké davy obyvateľstva a okresný časopis Náš kraj napísal v čísle 22 dňa 15.11.1924: „Stratili sme v ňom horlivého Slováka – národovca, ktorý neúnavne pracoval na národa poli dedičnej“.

Ján Lučan, predseda MO Matice slovenskej vo Valči

 

2021-05-28T16:22:46+00:0028 mája 2021 |Žilinský kraj|
X