Vtedy to tak bývalo


//Vtedy to tak bývalo

Uvedenie knihy Vtedy to tak bývalo – Zo života obcí Brezany a Nedožery od autorky Bibiány Krpelanovej

Po hudobnom úvode od speváčky ľudových piesní, Magdalény Vaňovej prítomným predniesla Eva Kucharovičová Modlitbu za Slovensko od Milana Rúfusa. Ako opísal samotný básnik, aj keď je naše Slovensko malé, nájdeme v ňom veľa krásnych zákutí. Takým je aj obec Nedožery-Brezany, ktorej je novouvedená kniha venovaná.

Nielen zúčastnených hostí, ale aj rodákov a občanov obce sprevádzala večerom samotná autorka Bibiána Krpelanová. Vo svojom príhovore vzdala vďaku všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik knihy. Za pomoc poďakovala svojej rodine, za spoluprácu ďakovala nielen rôznym kultúrnym inštitúciám, sponzorom za finančný príspevok, ale hlavne informátorom, ktorí boli ochotní sa podeliť o svoje spomienky a zážitky. Emotívnou časťou programu bolo vzdanie úcty zosnulým informátorom minútou ticha.

Ako väčšina z nás vie, je dôležité zachytiť výpovede o dobe minulej, keďže veľa zdrojov nám už neostáva. Nielen zdrojov písomných či vizuálnych, ale hlavne ľudských v podobe informátorov a pamätníkov. Vďaka nim obsahuje kniha autentické výpovede z doby ich mladosti. Ich spomienky tvoria pomyselný most medzi dneškom a dobou, časovo možno nie tak vzdialenou, no mnohým súčasníkom už ťažko predstaviteľnou.

Knihu uviedli do života informátorky pani Mária Šlenkerová a pani Mária Šimová. Vystavený výtlačok posypali symbolicky zemou z Nedožier a kôrou z brezy. Nielen samotnej knihe, ale aj autorke zaželali, aby sa im darilo a aby kniha priniesla radosť a úžitok pri čítaní aj pre ďalšie generácie.

Autorka mala myšlienku zozbierať pamäte občanov už dlhšiu dobu. Paradoxne, k jej realizácii pomohla pandémia Covidu. Keď v roku 2020 vydal Fond na podporu umenia výzvu na mimoriadne štipendiá, Krpelanová napísala projekt a tak začala mať myšlienka aj hmotnejšiu podobu. Počas dvoch rokov zbierala výpovede informátorov, fotografické materiály, študovala obecné a školské kroniky, pamätné knihy. Návštevou sa nevyhla ani Štátnemu archívu s pracoviskom v Bojniciach. Tu našla cenný fond pozostalosti Petra Petica, rodáka z Nedožier a vlastivedné dotazníky obcí Brezany a Nedožery. V týchto zdrojoch sa nachádzali informácie z obdobia ešte pred 1. svetovou vojnou. Ich obsah považovala za natoľko cenný, že niektoré informácie uviedla aj v knihe.

Kniha Vtedy to tak bývalo – Zo života obcí Brezany a Nedožery sa zameriava na obdobie od 1. svetovej vojny až po rok 1958, kedy nastalo celoobecné združstevnenie. Obsahovo sa venuje skoro všetkým oblastiam života – či už rodinnému alebo výročnému zvykosloviu. Obsahuje informácie o spôsobe obživy, remeslách, odievaní, detských hrách, bývaní, ale aj o tom ako naši predkovia slávili Vianoce, Veľkú noc či ako prebiehala svadba. Venuje sa aj rôznym kultúrnym a spoločenským spolkom v obciach a v knihe nájdete aj rôzne povesti, povery, príbehy, detské riekanky či piesne.

Už na samotnom uvedení mala kniha pozitívne ohlasy, ľudia ju s nadšením listovali a sem-tam sa pristavili pri jednotlivých fotografiách. Viacero občanov medzi odfotografovanými občanmi našli svojich predkov, či si zaspomínali na miesta, ktoré sú už dnes nenávratné iné ako na dobových fotografiách.

Autorka textu: Bibiána Krpelanová

Autor fotografii: Damián Macho

 

 

Fotogaléria

2023-02-07T15:26:30+00:007 februára 2023 |Žilinský kraj|
X