Vydarená vernisáž putovnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Košiciach


//Vydarená vernisáž putovnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Košiciach

Vydarená vernisáž putovnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach

22. január 2020

Vernisáž putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ul. 5 v Košiciach uskutočnila dňa 22. 1. 2020 o 16.30 hod. Otvorila ju riaditeľka knižnice Ing. Soňa Jakešová v priestoroch na poschodí. Vymenovala organizátorov výstavy, privítala kurátorku výstavy PhDr. Gabrielu Čiasnohovú z košického národopisného múzea HUMNO a Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej i všetkých prítomných. Slovo odovzdala kolegyni PhDr. Soni Kostrábovej. Menovaná nadviazala krátky dialóg s kurátorkou na tému života a diela ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Návštevníci vernisáže si potom pozreli medailón o umelcovi i jeho prvú ornamentiku (1927) s lektorkiným komentárom. Na záver lektorka vyzdvihla iniciatívu Ing. Jána Niguta, starostu MČ Košice-Ťahanovce (bývalá obec), ktorý ocenil v roku 2019 umelecký odkaz Štefana Leonarda Kostelníčka udelením diplomu „Cena starostu“ i sklenenou plaketou IN MEMORIAM.

Po malom občerstvení všetci spoločne zišli na prízemie na prehliadku výstavy so sprievodným slovom kurátorky. Po ukončení vernisáže si prítomní mohli popozerať a kúpiť ornamentálne príručky, tlačoviny, pohľadnice, odznaky, magnetky, prívesky a samolepky z dielne lektorky. Na vernisáži sa zúčastnilo približne 35 osôb. Výstava potrvá do 9. marca 2020.

Reportáž „Slovenský ornament majstra Štefana Leonarda Kostelníčka“ nakrúcala na vernisáži redaktorka spravodajstva Sekcia spravodajstva a publicistiky RTVS Katarína Jarembinská s kameramanom Milanom Rezníčkom zo Štúdia Košice Rozhlasu a televízie Slovenska na Rastislavovej 13 v Košiciach. Odvysielaná bola v premiére v Správach z regiónov RTVS 2 vo štvrtok 23. 1. 2020 o 17. h.

Link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/210579

Gabriela Čiasnohová, ZO regionalistiky MS

Foto: G. Čiasnohová, A. Meteňko

Príloha – 8x foto:

Foto 1: Pútavá pozvánka na podujatie

Foto 2: Riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Ing. Soňa Jakešová víta prítomných

Foto 3: Prítomní pozorne sledujú medailón o majstrovi Kostelníčkovi

Foto 4: Skúsená lektorka Dr. G. Čiasnohová komentuje jednotlivé panely výstavy

Foto 5, 6: Pohľad na účastníkov vernisáže

Foto 7: Pútavé pohľadnice (dopisnice) z Košíc od majstra Kostelníčka

Foto 8: Rozhovor pre RTVS

2020-01-31T13:21:29+00:0031 januára 2020 |Košický kraj|
X